Tag - Thuế xuất khẩu

Tháng Sáu 2023

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 131 Phải thu khách hàng

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 131: Phải thu khách hàng

Nhằm hỗ trợ bạn trong việc thực hiện công việc kế toán theo quy định chi tiết của Thông tư 200/2014/TT-BTC về hạch toán tài khoản 131 - Phải thu khách hàng, Blog Phanmemketoan muốn cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về tài khoản này cùng hướng dẫn một cách sâu sắc về...

Hướng dẫn về việc ghi sổ tài khoản 111 Tiền mặt theo quy định của Thông tư 200

Hướng dẫn về việc ghi sổ tài khoản 111: Tiền mặt theo quy định của Thông tư 200

Để hỗ trợ các bạn trong việc thực hiện công việc kế toán theo quy định chi tiết của Thông tư 200/2014/TT-BTC về hạch toán tài khoản 111 - Tiền mặt, Blog Phanmemketoan mong muốn chia sẻ với bạn một chuỗi thông tin quý giá về tài khoản này, cùng hướng dẫn chi tiết về...

Hướng dẫn về việc ghi sổ tài khoản 112: Tiền gửi ngân hàng theo quy định của Thông tư 200

Hướng dẫn về việc ghi sổ tài khoản 112: Tiền gửi ngân hàng theo quy định của Thông tư 200

Nhằm hỗ trợ các bạn thực hiện công việc kế toán trong doanh nghiệp theo quy định chi tiết của Thông tư 200/2014/TT-BTC về hạch toán tài khoản 112 - Tiền gửi ngân hàng, Blog Phanmemketoan mong muốn chia sẻ với bạn một chuỗi thông tin đáng giá về tài khoản này, kèm theo hướng...

Sắc thuế là gì? Cùng điểm qua các sắc thuế đang áp dụng ở Việt Nam

Sắc thuế là gì? Cùng điểm qua các sắc thuế đang áp dụng ở Việt Nam

Bạn đã bao giờ tự hỏi về những khía cạnh đa dạng của thuế và tầm quan trọng của chúng trong lĩnh vực kế toán? Đặc biệt, ở Việt Nam hiện nay, chúng ta đang áp dụng 15 loại sắc thuế hiện hành, mỗi loại mang theo một quy định và tiêu chuẩn riêng. Bài...