Tag - thuế nhập khẩu

Tháng Bảy 2023

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 153 - Công cụ, dụng cụ

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 153 – Công cụ, dụng cụ

Với mục tiêu hỗ trợ bạn trong việc thực hiện công việc kế toán theo quy định chi tiết của Thông tư 200/2014/TT-BTC về hạch toán tài khoản 153 – Công cụ, dụng cụ, Blog Phanmemketoan.net mong muốn chia sẻ với bạn những thông tin chi tiết về tài khoản này và cung cấp hướng dẫn đầy...

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 152 - Nguyên liệu, vật liệu

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 152 – Nguyên liệu, vật liệu

Với mục tiêu hỗ trợ bạn trong việc thực hiện công việc kế toán theo quy định chi tiết của Thông tư 200/2014/TT-BTC về hạch toán tài khoản 152 - Nguyên liệu, vật liệu, Blog Phanmemketoan.net mong muốn chia sẻ với bạn những thông tin chi tiết về tài khoản này và cung cấp hướng dẫn đầy đủ về từng...

Hướng dẫn về việc ghi sổ tài khoản 133 Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

Hướng dẫn về việc ghi sổ tài khoản 133: Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

Để hỗ trợ các bạn trong việc thực hiện công việc kế toán theo quy định chi tiết của Thông tư 200/2014/TT-BTC về hạch toán tài khoản 133 - Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ, Blog Phanmemketoan mong muốn chia sẻ với bạn những thông tin cần biết về tài khoản này, cùng...

Sắc thuế là gì? Cùng điểm qua các sắc thuế đang áp dụng ở Việt Nam

Sắc thuế là gì? Cùng điểm qua các sắc thuế đang áp dụng ở Việt Nam

Bạn đã bao giờ tự hỏi về những khía cạnh đa dạng của thuế và tầm quan trọng của chúng trong lĩnh vực kế toán? Đặc biệt, ở Việt Nam hiện nay, chúng ta đang áp dụng 15 loại sắc thuế hiện hành, mỗi loại mang theo một quy định và tiêu chuẩn riêng. Bài...