Tag - Phần mềm kế toán

Tháng Bảy 2023

Cách ghi sổ Tài khoản 121 Chứng khoán kinh doanh

Cách ghi sổ Tài khoản 121: Chứng khoán kinh doanh

Với mục tiêu hỗ trợ bạn trong việc thực hiện công việc kế toán theo quy định chi tiết của Thông tư 200/2014/TT-BTC về hạch toán tài khoản 121 - Chứng khoán kinh doanh, Blog Phanmemketoan mong muốn chia sẻ với bạn những thông tin chi tiết về tài khoản này và cung cấp hướng...

Cách ghi sổ Tài khoản 128 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 128: Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Với mục tiêu hỗ trợ bạn trong việc thực hiện công việc kế toán theo quy định chi tiết của Thông tư 200/2014/TT-BTC về hạch toán tài khoản 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, Blog Phanmemketoan mong muốn chia sẻ với bạn những thông tin chi tiết về tài khoản này...

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 627 Chi phí sản xuất chung

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 627: Chi phí sản xuất chung

Với mục tiêu hỗ trợ bạn trong việc thực hiện công việc kế toán theo quy định chi tiết của Thông tư 200/2014/TT-BTC về hạch toán tài khoản 627 - Chi phí sản xuất chung, Blog Phanmemketoan mong muốn chia sẻ với bạn những thông tin chi tiết về tài khoản này và cung cấp...

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 623 Chi phí sử dụng máy thi công

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 623: Chi phí sử dụng máy thi công

Với mục đích hỗ trợ bạn trong việc thực hiện công việc kế toán theo quy định chi tiết của Thông tư 200/2014/TT-BTC về hạch toán tài khoản 623 - Chi phí sử dụng máy thi công, Blog Phanmemketoan mong muốn chia sẻ với bạn những thông tin chi tiết về tài khoản này và...

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 622 Chi phí nhân công trực tiếp

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 622: Chi phí nhân công trực tiếp

Với mục đích hỗ trợ bạn trong việc thực hiện công việc kế toán theo quy định chi tiết của Thông tư 200/2014/TT-BTC về hạch toán tài khoản 622 - Chi phí nhân công trực tiếp, Blog Phanmemketoan mong muốn chia sẻ với bạn những thông tin chi tiết về tài khoản này cùng với...

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 621 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 621: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Với mục đích hỗ trợ bạn trong việc thực hiện công việc kế toán theo quy định chi tiết của Thông tư 200/2014/TT-BTC về hạch toán tài khoản 621 - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, Blog Phanmemketoan mong muốn chia sẻ với bạn những thông tin chi tiết về tài khoản này cùng...

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 341 Vay và nợ thuê tài chính

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 341: Vay và nợ thuê tài chính

Nhằm hỗ trợ bạn trong việc thực hiện công việc kế toán theo quy định chi tiết của Thông tư 200/2014/TT-BTC về hạch toán tài khoản 341 - Vay và nợ thuê tài chính, Blog Phanmemketoan muốn cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về tài khoản này cùng hướng dẫn một cách sâu...

Gợi ý top 10 phần mềm kế toán hàng đầu hiện nay các doanh nghiệp nên biết
Gợi ý top 10 phần mềm kế toán hàng đầu hiện nay các doanh nghiệp nên biết

Gợi ý top 10 phần mềm kế toán hàng đầu hiện nay các doanh nghiệp nên biết

Phần mềm kế toán là công cụ quan trọng không thể thiếu trong các doanh nghiệp hiện nay. Được xem như một người bạn đồng hành đáng tin cậy, phần mềm kế toán giúp doanh nghiệp xử lý một cách nhanh chóng các công việc tài chính và khai báo thuế, đồng thời tăng cường...

Gợi ý top 10 phần mềm kế toán hàng đầu hiện nay các doanh nghiệp nên biết

Gợi ý top 10 phần mềm kế toán hàng đầu hiện nay các doanh nghiệp nên biết

Phần mềm kế toán là công cụ quan trọng không thể thiếu trong các doanh nghiệp hiện nay. Được xem như một người bạn đồng hành đáng tin cậy, phần mềm kế toán giúp doanh nghiệp xử lý một cách nhanh chóng các công việc tài chính và khai báo thuế, đồng thời tăng cường...

Hướng dẫn về việc ghi sổ tài khoản 344: Nhận tiền ký quỹ, tiền cược theo quy định của Thông tư 200

Hướng dẫn về việc ghi sổ tài khoản 344: Nhận tiền ký quỹ, tiền cược theo quy định của Thông tư 200

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán tại doanh nghiệp theo quy định chi tiết của Thông tư 200/2014/TT-BTC về việc hạch toán tài khoản 344 - Nhận tiền ký quỹ, tiền cược dài hạn, Blog Phanmemketoan xin gửi đến bạn một loạt thông tin đáng giá về tài khoản này, kèm...

Những loại phần mềm kế toán hàng đầu cho doanh nghiệp

Những loại phần mềm kế toán hàng đầu cho doanh nghiệp

Trong thời đại ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, phần mềm kế toán ngày càng trở nên quan trọng và không thể thiếu trong quá trình quản lý tài chính kế toán của doanh nghiệp. Được xây dựng và phát triển với sứ mệnh đáng kể, các phần...

Kế toán nhà hàng khách sạn và những điều cần biết

Kế toán nhà hàng khách sạn và những điều cần biết

Đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ nhà hàng và khách sạn, chúng ta không chỉ đơn thuần là thực hiện các công đoạn sản xuất, mà còn phải xem xét và đáp ứng các yếu tố dịch vụ. Trong bối cảnh đó, việc kế toán kinh doanh dịch vụ nhà hàng và khách...