Tag - Kế toán thanh toán

Tháng Sáu 2023

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 131 Phải thu khách hàng

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 131: Phải thu khách hàng

Nhằm hỗ trợ bạn trong việc thực hiện công việc kế toán theo quy định chi tiết của Thông tư 200/2014/TT-BTC về hạch toán tài khoản 131 - Phải thu khách hàng, Blog Phanmemketoan muốn cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về tài khoản này cùng hướng dẫn một cách sâu sắc về...

Kế toán thanh toán trong doanh nghiệp và những điều cần biết

Kế toán thanh toán trong doanh nghiệp: Khái niệm và chi tiết nghiệp vu

Bạn đang tìm hiểu về kế toán thanh toán trong doanh nghiệp? Nếu vậy, bạn đến đúng nơi rồi đấy! Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích chi tiết về khái niệm kế toán thanh toán, những quy trình cần thiết để thực hiện kế toán thanh toán một cách chính xác, và...