Những điều cần biết về kỳ thi chứng chỉ hành nghề Kế toán, Kiểm toán

Những điều cần biết về kỳ thi chứng chỉ hành nghề Kế toán, Kiểm toán

Những điều cần biết về kỳ thi chứng chỉ hành nghề Kế toán, Kiểm toán

Theo thông tư số 129/2012/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2012 của Bộ Tài chính, việc thi và cấp chứng chỉ hành nghề kiểm toán viên, chứng chỉ hành nghề kế toán đã được quy định một cách cụ thể. Đây là những quy định quan trọng nhằm đảm bảo chất lượng và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực chuyên gia trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán. Chứng chỉ này không chỉ là một minh chứng về năng lực và kiến thức chuyên môn, mà còn là cơ hội để các chuyên viên nâng cao trình độ, phát triển sự nghiệp và đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi vào phân tích chi tiết về nội dung và cấu trúc kỳ thi chứng chỉ hành nghề kế toán, kiểm toán theo quy định của thông tư trên.

Người dự thi để lấy Chứng chỉ hành nghề Kế toán cần thỏa mãn những yêu cầu gì?

Trong lĩnh vực Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, việc tuyển dụng nhân sự có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp là một yêu cầu cốt lõi. Ứng viên cần phải thể hiện sự trung thực và liêm khiết, đồng thời có ý thức cao về việc tuân thủ và chấp hành pháp luật. Điều này đảm bảo rằng họ sẽ thực hiện công việc một cách chuyên nghiệp và đáng tin cậy.

Điều mà không thể thiếu để có thể đủ điều kiện tham dự kỳ thi lấy chứng chỉ hành nghề kế toán, kiểm toán chính là trình độ học vấn. Đối với ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, bằng tốt nghiệp đại học trở lên là một điều kiện tối thiểu. Điều này đảm bảo rằng ứng viên đã có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực này và có khả năng áp dụng kiến thức đó vào công việc thực tế. Trong bối cảnh các tiêu chuẩn và yêu cầu ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán ngày càng cao, việc tuyển dụng những nhân viên có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ học vấn cao và kinh nghiệm thực tế là điều không thể thiếu.

Trong lĩnh vực này, thời gian công tác thực tế cũng là một yếu tố quan trọng trong quá trình tuyển dụng. Ứng viên cần có ít nhất 60 tháng kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán tính từ thời điểm tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học đến thời điểm đăng ký dự thi. Điều này đảm bảo rằng ứng viên đã có đủ thời gian tích lũy kinh nghiệm và hiểu rõ về công việc mà họ sẽ thực hiện.

Để đảm bảo quy trình tuyển dụng diễn ra một cách chính xác và công bằng, các ứng viên phải nộp đầy đủ hồ sơ theo mẫu và đúng quy định. Điều này bao gồm việc cung cấp thông tin cá nhân, bằng cấp, giấy tờ chứng nhận và bất kỳ tài liệu nào liên quan đến kinh nghiệm làm việc và đào tạo. Ngoài ra, ứng viên cũng phải đóng lệ phí thi theo quy định để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của cả tổ chức tuyển dụng và ứng viên được bảo đảm.

Ngoài những yếu tố trên, một điều kiện quan trọng nữa trong tuyển dụng ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán là ứng viên không thuộc các đối tượng được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Luật kế toán. Điều này đảm bảo tính chính trực và đáng tin cậy của ứng viên trong lĩnh vực này. Các đối tượng quy định tại Luật kế toán bao gồm những người có án phạt về tội kinh doanh, tội buôn lậu, tội trốn thuế và các vi phạm liên quan đến tài chính, kế toán, kiểm toán. Điều này đảm bảo rằng những người được tuyển dụng là những cá nhân có đạo đức và đáng tin cậy trong công việc của mình.

Việc đặt các điều kiện tuyển dụng cụ thể và nghiêm ngặt trong ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán là một bước quan trọng để đảm bảo chất lượng và chuyên nghiệp trong lĩnh vực này. Điều kiện về phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ học vấn, kinh nghiệm thực tế, tuân thủ pháp luật và không thuộc các đối tượng quy định tại Luật kế toán giúp đảm bảo rằng người được tuyển dụng sẽ có khả năng thực hiện công việc một cách hiệu quả và đáng tin cậy. Trong tương lai, cần tiếp tục duy trì và nâng cao tiêu chuẩn tuyển dụng ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán để đáp ứng với sự phát triển và yêu cầu ngày càng cao của ngành này. Việc tuyển dụng và đào tạo nhân sự có chất lượng là một yếu tố quan trọng để đảm bảo sự phát triển bền vững của các tổ chức và hệ thống tài chính, kế toán, kiểm toán trong xã hội. Chỉ thông qua việc xây dựng một đội ngũ chuyên nghiệp, đáng tin cậy và có đạo đức nghề nghiệp, khối ngành Kinh tế mới có thể đảm bảo sự minh bạch, công bằng và an toàn trong việc quản lý tài chính và thông tin tài chính.

Người dự thi để lấy Chứng chỉ hành nghề Kế toán cần thỏa mãn những yêu cầu gì?
Người dự thi để lấy Chứng chỉ hành nghề Kế toán cần thỏa mãn những yêu cầu gì?

Để được thi Chứng chỉ Kiểm toán viên, thí sinh phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí nào?

Trong ngành kiểm toán, việc đảm bảo đội ngũ kiểm toán viên có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp là một yếu tố không thể thiếu. Sự trung thực, liêm khiết và ý thức cao về việc tuân thủ pháp luật là những tiêu chí quan trọng để xác định mức độ đáng tin cậy của một kiểm toán viên.

Đối với tiêu chuẩn về trình độ học vấn, các ứng viên có nhiều lựa chọn phù hợp. Đầu tiên, ứng viên cần có bằng tốt nghiệp đại học trở lên trong các chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán. Điều này đảm bảo rằng họ đã được đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực này và có kiến thức cần thiết để thực hiện công việc kiểm toán. Việc đặt các tiêu chuẩn đào tạo và tuyển dụng chi tiết và linh hoạt trong ngành kiểm toán có ý nghĩa quan trọng đối với việc đảm bảo chất lượng công việc kiểm toán và sự tin cậy trong thông tin tài chính.

Đối với các ứng viên từ các chuyên ngành khác cũng có những điều kiện linh hoạt. Ứng viên có thể có bằng tốt nghiệp đại học trong các chuyên ngành khác, nhưng cần có tổng số đơn vị học trình (hoặc tiết học) của các môn học liên quan như Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Phân tích hoạt động tài chính, Thuế từ 7% trở lên trên tổng số học trình (hoặc tiết học) của khóa học. Điều này đảm bảo rằng ứng viên đã có kiến thức đủ để áp dụng vào công việc kiểm toán. Ngoài ra, ứng viên có thể có bằng tốt nghiệp đại học trong các chuyên ngành khác, nhưng cần có văn bằng hoặc chứng chỉ hoàn thành các khóa học do Tổ chức nghề nghiệp quốc tế về kế toán, kiểm toán cấp bảo đảm theo quy định tại Điều 9 của Thông tư.

Trong quá trình tuyển dụng và đào tạo kiểm toán viên, sự kết hợp giữa kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế là vô cùng quan trọng. Đối với tiêu chuẩn về kinh nghiệm thực tế, có hai lựa chọn cụ thể mà ứng viên có thể tuân thủ. Đầu tiên, ứng viên cần có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán ít nhất 60 tháng, tính từ tháng tốt nghiệp ghi trên quyết định tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học đến thời điểm đăng ký dự thi. Điều này đảm bảo rằng ứng viên đã tích luỹ được kinh nghiệm và hiểu rõ về công việc mà họ sẽ thực hiện trong lĩnh vực tài chính, kế toán. Thứ hai, ứng viên cũng có thể có thời gian làm trợ lý kiểm toán ở doanh nghiệp kiểm toán ít nhất 48 tháng, tính từ tháng ghi trên quyết định tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học đến thời điểm đăng ký dự thi. Việc làm trợ lý kiểm toán trong một doanh nghiệp kiểm toán giúp ứng viên tiếp cận với quy trình kiểm toán thực tế, nắm bắt kỹ năng và phương pháp kiểm toán, và làm việc dưới sự hướng dẫn của các kiểm toán viên có kinh nghiệm.

Ngoài việc đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm thực tế, quy trình nộp hồ sơ cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình tuyển dụng. Ứng viên cần nộp đầy đủ và đúng mẫu hồ sơ dự thi theo quy định. Điều này bao gồm việc cung cấp thông tin cá nhân, bằng cấp, giấy tờ chứng nhận, và bất kỳ tài liệu nào liên quan đến kinh nghiệm làm việc và đào tạo. Đồng thời, ứng viên cũng phải đóng lệ phí thi theo quy định. Quy trình nộp hồ sơ chính xác và đúng quy định đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình tuyển dụng.

Để được thi Chứng chỉ Kiểm toán viên, thí sinh phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí nào?
Để được thi Chứng chỉ Kiểm toán viên, thí sinh phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí nào?

Nội dung thi

Đối với Chứng chỉ hành nghề Kế toán

Trong quá trình thi lấy Chứng chỉ hành nghề kế toán, người dự thi phải vượt qua bốn môn thi quan trọng sau để đảm bảo rằng người dự thi có đủ kiến thức, kỹ năng và năng lực để thực hiện công việc kế toán một cách chuyên nghiệp và đáng tin cậy:

 • “Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp” là một môn thi cốt lõi, đánh giá khả năng của người dự thi trong việc hiểu và áp dụng các quy định pháp luật liên quan đến kinh tế và doanh nghiệp. Đây là môn thi giúp đảm bảo rằng kế toán viên có kiến thức và nhận thức đầy đủ về quyền và trách nhiệm pháp lý trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình.
 • “Tài chính và quản lý tài chính nâng cao” tập trung vào kiến thức về tài chính, bao gồm các công cụ và kỹ thuật quản lý tài chính trong một môi trường kinh doanh phức tạp. Người dự thi cần hiểu rõ về việc thu thập, phân tích và báo cáo thông tin tài chính, cũng như khả năng đưa ra các quyết định tài chính thông minh và bền vững.
 • “Thuế và quản lý thuế nâng cao” là một phần quan trọng trong Chứng chỉ hành nghề kế toán, bởi vì kế toán viên thường phải làm việc với các vấn đề thuế phức tạp. Môn thi này đánh giá khả năng của người dự thi trong việc hiểu và áp dụng quy định về thuế, cũng như khả năng thực hiện quy trình quản lý thuế một cách chính xác và hiệu quả.
 • “Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao” là một phần quan trọng trong quá trình đạt Chứng chỉ hành nghề kế toán. Đây là môn thi đánh giá khả năng của người dự thi trong việc hiểu và áp dụng các nguyên tắc và phương pháp kế toán tài chính và kế toán quản trị. Người dự thi cần có khả năng xây dựng và phân tích báo cáo tài chính, đưa ra những phân tích định lượng và định tính để hỗ trợ quyết định kinh doanh và quản lý hiệu quả.
Nội dung thi đối với Chứng chỉ hành nghề Kế toán
Nội dung thi đối với Chứng chỉ hành nghề Kế toán

Đối với Chứng chỉ hành nghề Kiểm toán

Quá trình đạt Chứng chỉ kiểm toán viên đòi hỏi người dự thi vượt qua bảy môn thi quan trọng. Các môn thi này đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá và xác định kiến thức, kỹ năng và năng lực của người dự thi trong lĩnh vực kiểm toán.

 • “Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp” là một trong những môn thi cốt lõi, đánh giá khả năng của người dự thi trong việc hiểu và áp dụng các quy định pháp luật liên quan đến kinh tế và doanh nghiệp. Hiểu rõ về pháp luật là cơ sở để kiểm toán viên hoạt động trong phạm vi pháp lý và thực hiện đúng nhiệm vụ kiểm toán.
 • “Tài chính và quản lý tài chính nâng cao” tập trung vào kiến thức về tài chính và quản lý tài chính. Người dự thi cần hiểu rõ về quản lý và phân tích thông tin tài chính, đưa ra các quyết định tài chính thông minh và bền vững để hỗ trợ quá trình quản lý doanh nghiệp.
 • “Thuế và quản lý thuế nâng cao” là một phần quan trọng trong Chứng chỉ kiểm toán viên. Môn thi này đánh giá khả năng của người dự thi trong việc hiểu và áp dụng quy định về thuế, cũng như khả năng thực hiện quy trình quản lý thuế một cách chính xác và hiệu quả. Hiểu biết sâu về thuế giúp kiểm toán viên đưa ra những khuyến nghị hợp lý và đồng thời đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật thuế.
 • “Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao” tập trung vào kiến thức và kỹ năng liên quan đến kế toán tài chính và kế toán quản trị. Người dự thi cần có khả năng xây dựng và phân tích báo cáo tài chính, đưa ra phân tích và đánh giá hoạt động kế toán chính xác và đáng tin cậy.
 • “Kiểm toán và dịch vụ bảo đảm nâng cao” là một môn thi quan trọng trong quá trình đạt Chứng chỉ kiểm toán viên. Môn thi này tập trung vào kiến thức và kỹ năng liên quan đến quy trình kiểm toán và dịch vụ bảo đảm. Người dự thi cần hiểu rõ về các phương pháp kiểm toán, quy trình xác nhận và đánh giá, cũng như khả năng đưa ra các khuyến nghị để nâng cao hiệu quả và độ tin cậy của hệ thống kiểm toán.
 • “Phân tích hoạt động tài chính nâng cao” là một phần quan trọng trong Chứng chỉ kiểm toán viên. Môn thi này đánh giá khả năng của người dự thi trong việc phân tích và đánh giá các hoạt động tài chính của một tổ chức hoặc doanh nghiệp. Người dự thi cần có khả năng đưa ra nhận định và đánh giá chính xác về sức khỏe tài chính, hiệu suất và khả năng sinh lời của tổ chức.
 • “Ngoại ngữ trình độ C” là một phần quan trọng để đạt Chứng chỉ kiểm toán viên. Việc nắm vững một trong các ngôn ngữ thông dụng như Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc hoặc Đức giúp người dự thi có khả năng giao tiếp và truyền đạt thông tin chuyên ngành một cách rõ ràng và hiệu quả.
Nội dung thi đối với Chứng chỉ hành nghề Kiểm toán
Nội dung thi đối với Chứng chỉ hành nghề Kiểm toán

Đối với người có Chứng chỉ hành nghề kế toán dự thi lấy Chứng chỉ kiểm toán

Người đã có Chứng chỉ hành nghề kế toán và muốn đạt Chứng chỉ kiểm toán viên phải trải qua quá trình thi ba môn thi quan trọng sau đây:

 • “Kiểm toán và dịch vụ bảo đảm nâng cao” là một phần quan trọng trong quá trình đạt Chứng chỉ kiểm toán viên. Môn thi này tập trung vào việc đánh giá khả năng của người dự thi trong việc hiểu và áp dụng các phương pháp kiểm toán và dịch vụ bảo đảm. Người dự thi cần có kiến thức sâu về quy trình kiểm toán, xác nhận và đánh giá, cũng như khả năng đưa ra khuyến nghị để nâng cao hiệu quả và đáng tin cậy của hệ thống kiểm toán.
 • “Phân tích hoạt động tài chính nâng cao” là một môn thi quan trọng trong Chứng chỉ kiểm toán viên. Môn thi này đánh giá khả năng của người dự thi trong việc phân tích và đánh giá các hoạt động tài chính của một tổ chức hoặc doanh nghiệp. Người dự thi cần có khả năng đưa ra nhận định và đánh giá chính xác về sức khỏe tài chính, hiệu suất và khả năng sinh lời của tổ chức.
 • “Ngoại ngữ trình độ C” là một phần quan trọng trong việc đạt Chứng chỉ kiểm toán viên. Việc thành thạo một trong năm ngoại ngữ thông dụng như Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc hoặc Đức giúp người dự thi có khả năng giao tiếp và truyền đạt thông tin chuyên ngành một cách rõ ràng và hiệu quả.

Theo quy định của Thông tư số 129/2012/TT-BTC, Hội đồng thi sẽ tổ chức ít nhất một kỳ thi trong mỗi năm vào quý III hoặc quý IV. Trước ngày thi, ít nhất 60 ngày, Hội đồng thi sẽ thông báo chính thức trên các phương tiện thông tin đại chúng về điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian, địa điểm và các thông tin cần thiết khác liên quan đến kỳ thi. Sau khi kỳ thi kết thúc, trong thời hạn chậm nhất 60 ngày, Hội đồng thi sẽ công bố kết quả từng môn thi và thông báo cho người dự thi. Trường hợp đặc biệt yêu cầu thời gian công bố kéo dài, Chủ tịch Hội đồng thi có thẩm quyền quyết định nhưng thời gian kéo dài không vượt quá 30 ngày.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 25 tháng 9 năm 2012 và thay thế Quyết định 94/2007/QĐ-BTC ngày 16/11/2007 của Bộ Tài chính và Thông tư số 171/2009/TT-BTC ngày 24/8/2009 của Bộ Tài chính. Điều này đồng nghĩa với việc quy định mới này sẽ áp dụng và thay thế các quy định trước đây về việc tổ chức và công bố kết quả thi Chứng chỉ kiểm toán viên.

Đối với người có Chứng chỉ hành nghề kế toán dự thi lấy Chứng chỉ kiểm toán
Đối với người có Chứng chỉ hành nghề kế toán dự thi lấy Chứng chỉ kiểm toán

Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về quy trình thi Chứng chỉ hành nghề Kế toán, Kiểm toán và những điều cần biết quan trọng. Chúc bạn thành công trong hành trình chinh phục những chứng chỉ này.

Chia sẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *