Kế toán tiền lương trong doanh nghiệp và những điều cần biết

Kế toán tiền lương trong doanh nghiệp và những điều cần biết

Kế toán tiền lương trong doanh nghiệp và những điều cần biết

Trong thời đại công nghệ thông tin ngày nay, kế toán tiền lương là một trong những ngành nghề được nhiều người lựa chọn và tìm hiểu. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về công việc của người kế toán tiền lương. Kế toán tiền lương không chỉ đơn thuần là việc tính toán lương cho nhân viên mà còn có rất nhiều công việc khác như quản lý thông tin về lương, bảo đảm tính chính xác và bảo mật của dữ liệu, và báo cáo về lương cho các bộ phận quản lý. Để trở thành một kế toán tiền lương giỏi, bạn cần phải hiểu rõ về các chính sách về nhân sự và tiền lương của doanh nghiệp, nắm bắt được các quy định và thủ tục pháp lý liên quan đến lương, và đặc biệt là có kiến thức chuyên môn về kế toán, tài chính, và luật lao động. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các công việc thực tế của kế toán tiền lương trong doanh nghiệp.

Kế toán tiền lương là gì?

Kế toán tiền lương (Paymaster Accountant) là vị trí kế toán viên có trách nhiệm hạch toán tiền lương dựa trên nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm bảng chấm công, chấm tăng ca, bảng theo dõi công tác, phiếu làm thêm giờ, hợp đồng lao động, hợp đồng khoán (nếu có), bảng kê chi tiết phụ cấp… Mục đích của công việc này là lập bảng tính lương, thang tính lương, thanh toán lương cùng các chế độ bảo hiểm xã hội cho toàn bộ nhân viên sao cho hợp lý nhất. Đây là một công việc rất quan trọng, không nên xảy ra sai sót, để tránh gây thiệt hại cho doanh nghiệp và ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động.

Ngoài việc tính toán lương cho nhân viên, kế toán tiền lương còn phải đảm bảo cân bằng chi phí cho doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi kế toán tiền lương phải làm việc cẩn thận, nắm bắt tốt các quy định về thuế và bảo hiểm xã hội, đồng thời phải thường xuyên cập nhật các thay đổi trong chính sách và luật pháp liên quan đến lương và các khoản chi phí khác.

Các công việc cơ bản của một kế toán tiền lương bao gồm: thu thập thông tin về lương của nhân viên; xác định các khoản thu nhập và khấu trừ theo quy định; tính toán và lập bảng lương; kiểm tra tính chính xác của bảng lương; tạo các báo cáo liên quan đến lương và các khoản chi phí khác; thanh toán lương cho nhân viên; và bảo đảm tuân thủ các quy định và thủ tục pháp lý liên quan đến lương và bảo hiểm xã hội.

Trong tổ chức, kế toán tiền lương là một vị trí rất quan trọng và yêu cầu có kiến thức chuyên môn về kế toán, tài chính, luật lao động và chính sách nhân sự. Nếu bạn quan tâm đến công việc này, hãy chuẩn bị sẵn sàng để học hỏi, nâng cao kiến thức và kỹ năng của mình.

Kế toán viên có trách nhiệm hạch toán tiền lương
Kế toán viên có trách nhiệm hạch toán tiền lương

Ý nghĩa của tiền lương

Tiền lương là một biểu hiện của giá trị sức lao động mà người lao động đã đóng góp trong quá trình sản xuất kinh doanh và được thanh toán theo kết quả cuối cùng. Đây là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động, đồng thời cũng là một yếu tố chi phí quan trọng trong quá trình sản xuất các loại sản phẩm, lao vụ, dịch vụ. Việc chi trả tiền lương hợp lý, phù hợp với sức lao động là rất quan trọng. Điều này không chỉ giúp thúc đẩy người lao động hăng say trong công việc, tăng năng suất lao động, mà còn đóng góp tích cực vào việc đẩy nhanh tiến bộ khoa học kỹ thuật của doanh nghiệp.

Để sử dụng có hiệu quả sức lao động, các doanh nghiệp cần tìm cách tiết kiệm chi phí tăng tích lũy cho đơn vị. Tuy nhiên, việc này không được thực hiện bằng cách cắt giảm tiền lương của nhân viên mà phải dựa trên các tiêu chí khách quan, đảm bảo tính hợp lý và công bằng. Ngoài ra, cũng cần lưu ý rằng chi phí tiền lương là một phần quan trọng trong tổng chi phí sản xuất, vì vậy, các doanh nghiệp cần phải đánh giá và quản lý chi phí này một cách hiệu quả để đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

 • Quỹ tiền lương: là tổng số tiền lương mà Doanh nghiệp dùng để trả cho tất cả các loại lao động do Doanh nghiệp trực tiếp quản lý và sử dụng. Quỹ tiền lương có vai trò quan trọng trong quản lý tài chính của Doanh nghiệp và được phân loại thành hai loại: tiền lương chính và tiền lương phụ.
 • Tiền lương chính: là khoản tiền mà Doanh nghiệp trả cho nhân viên theo lịch trình lương cơ bản được thỏa thuận trong hợp đồng lao động hoặc các quy định liên quan. Đây là khoản tiền lương chính thường được tính toán và thanh toán theo các chu kỳ thường kỳ, ví dụ như hàng tháng hoặc hàng tuần.
 • Tiền lương phụ: là các khoản tiền lương khác ngoài tiền lương chính, bao gồm các khoản tiền thưởng, tiền lễ tết, tiền làm thêm giờ, và các khoản phụ cấp khác. Việc tính toán và thanh toán tiền lương phụ thường phụ thuộc vào quy định và chính sách của Doanh nghiệp và thường không được thực hiện thường xuyên như tiền lương chính.
 • Quỹ tiền lương của Doanh nghiệp: là một khoản tiền quan trọng, đóng góp vào sự phát triển và hoạt động của Doanh nghiệp. Việc quản lý và sử dụng quỹ tiền lương một cách hiệu quả và chính xác sẽ giúp Doanh nghiệp tăng cường khả năng cạnh tranh, đảm bảo quyền lợi của nhân viên và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của toàn bộ xã hội.
Tiền lương là một biểu hiện của giá trị sức lao động
Tiền lương là một biểu hiện của giá trị sức lao động

Các công việc của kế toán tiền lương

Công việc của kế toán tiền lương là rất quan trọng trong việc quản lý tài chính của Doanh nghiệp. Cụ thể, kế toán tiền lương thực hiện các công việc sau:

 • Thực hiện công việc ghi chép, tổng hợp và phản ánh kịp thời các số liệu liên quan đến số lượng và chất lượng lao động, tình hình sử dụng thời gian và kết quả lao động. Đây là một bước quan trọng để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của các thông tin liên quan đến tiền lương.
 • Thực hiện việc tính toán lương và các khoản trích theo lương, bao gồm chế độ bảo hiểm, kinh phí công đoàn và các khoản phụ cấp khác phải trả cho người lao động. Kế toán tiền lương cần đảm bảo tính đúng và đầy đủ của các khoản phí này theo các chính sách và quy định liên quan đến lao động.
 • Phân bổ chi phí lao động đến từng đối tượng sử dụng lao động để tiến hành phát lương cho người lao động. Việc phân bổ này cần được thực hiện kịp thời và chính xác để đảm bảo tính hợp lý của chi phí lao động.
 • Thực hiện việc hướng dẫn, giám sát và kiểm tra các nhân viên hạch toán kế toán tại các bộ phận sản xuất kinh doanh và các phòng ban liên quan để đảm bảo chấp hành các chính sách về chế độ tiền lương lao động, bảo hiểm và các khoản phí có liên quan theo quy định.
 • Thường xuyên kiểm tra và giám sát tình hình sử dụng quỹ tiền lương, báo cáo kịp thời cho cấp trên để có hướng giải quyết khi gặp sự cố. Kế toán tiền lương cũng theo dõi tình hình trả – tạm ứng tiền lương, tiền thưởng, các khoản phụ cấp, trợ cấp cho người lao động.
 • Phân tích tình hình sử dụng quỹ lương, quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn để phát hiện và kiểm soát sai phạm trong việc sử dụng các khoản chi phí này. Kế toán tiền lương cũng đề xuất các biện pháp tiết kiệm quỹ lương và tổng hợp các số liệu cung cấp cho kế toán tổng hợp và các bộ phận quản lý khác.
 • Lập các báo cáo về lao động, tiền lương và các khoản trích theo lương theo định kỳ. Những báo cáo này sẽ giúp cho Doanh nghiệp có cái nhìn toàn diện về tình hình sử dụng quỹ tiền lương và các khoản chi phí liên quan đến lao động. Từ đó, Doanh nghiệp có thể đưa ra các quyết định quản lý tài chính chính xác hơn, đảm bảo tính ổn định và phát triển bền vững của toàn bộ hoạt động kinh doanh.
Công việc của kế toán tiền lương là rất quan trọng trong việc quản lý tài chính của Doanh nghiệp
Công việc của kế toán tiền lương là rất quan trọng trong việc quản lý tài chính của Doanh nghiệp

Nhiệm vụ của kế toán tiền lương

Để có thể thực hiện tốt công việc của mình, kế toán tiền lương cần phải có những kỹ năng và kiến thức cơ bản sau đây:

Thứ nhất, kế toán tiền lương cần có chuyên môn và biết cách tính và khai báo các khoản phụ cấp, thu nhập và các khoản khấu trừ liên quan đến tiền lương. Kế toán tiền lương cần phải nắm rõ các quy định pháp luật và chính sách về tiền lương, phụ cấp và các khoản trích theo lương để đảm bảo tính đúng và chính xác của các số liệu liên quan đến tiền lương.

Thứ hai, kế toán tiền lương cần nắm thông tin về bảng lương của từng nhân viên, các khoản phụ cấp và các quy định liên quan đến bảo hiểm xã hội và y tế. Kế toán tiền lương cần phải thường xuyên cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác của các số liệu liên quan đến tiền lương.

Thứ ba, kế toán tiền lương cần phải hiểu và nắm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến nghiệp vụ tính lương, bao gồm ngày giờ làm việc, chế độ bảo hiểm xã hội và y tế. Kế toán tiền lương cần phải đảm bảo tính đúng và chính xác của các số liệu liên quan đến tiền lương theo các quy định và chính sách liên quan.

Ngoài ra, kế toán tiền lương cần phải biết khai báo thuế TNCN, đảm bảo tính đúng và chính xác của các khoản thuế phải nộp liên quan đến tiền lương. Kế toán tiền lương cần phải nắm rõ các quy định và chính sách về thuế TNCN và đảm bảo tuân thủ các quy định liên quan để tránh các sai sót và tránh vi phạm pháp luật.

Kế toán tiền lương cần phải có những kỹ năng và kiến thức
Kế toán tiền lương cần phải có những kỹ năng và kiến thức

Các giấy tờ, tài liệu liên quan đến các khoản trích theo lương khi thực hiện công việc của kế toán tiền lương

Khi thực hiện công việc của mình, kế toán tiền lương cần phải sử dụng các chứng từ liên quan đến các khoản trích theo lương và các khoản thanh toán lương cho nhân viên. Cụ thể, các chứng từ này bao gồm:

 • Bảng chấm công là chứng từ quan trọng giúp kế toán tiền lương tính toán số giờ làm việc của từng nhân viên để tính lương đúng và chính xác.
 • Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc khối lượng công việc hoàn thành là chứng từ quan trọng để tính lương cho các nhân viên làm việc theo sản phẩm hoặc theo khối lượng công việc hoàn thành.
 • Hợp đồng lao động là chứng từ quan trọng giúp kế toán tiền lương kiểm tra các thông tin liên quan đến lương của từng nhân viên.
 • Bảng thanh toán lương và các khoản trích theo lương (bao gồm BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ) là chứng từ quan trọng giúp kế toán tiền lương tính toán và thanh toán lương cho từng nhân viên.
 • Kế toán tiền lương cần lập đề nghị thanh toán lương để chứng minh việc thanh toán lương cho nhân viên là đúng và chính xác.
 • Bảng tạm ứng lương là chứng từ quan trọng để ghi nhận các khoản tạm ứng lương cho nhân viên trong trường hợp cần thiết.
 • Báo cáo quyết toán thuế TNCN là chứng từ quan trọng để kế toán tiền lương đảm bảo tính đúng và chính xác của các khoản thuế phải nộp liên quan đến tiền lương.
 • Bảng thanh toán tiền thưởng là chứng từ quan trọng để tính toán và thanh toán các khoản tiền thưởng cho nhân viên.
 • Các quyết định thôi việc, chấm dứt Hợp đồng và các hồ sơ, giấy tờ khác liên quan cũng là các chứng từ quan trọng giúp kế toán tiền lương đảm bảo tính đầy đủ và chính xác của các số liệu liên quan đến tiền lương.
Kế toán tiền lương cần phải sử dụng các chứng từ liên quan đến các khoản trích theo lương và các khoản thanh toán lương
Kế toán tiền lương cần phải sử dụng các chứng từ liên quan đến các khoản trích theo lương và các khoản thanh toán lương

Tài khoản sử dụng chính khi thực hiện công việc của kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương

Kết cấu tài khoản 334 được sử dụng để ghi nhận:

Phát sinh bên Nợ: Các khoản khấu trừ vào tiền lương, công của người lao động ( trừ tiền tạm ứng, các khoản trích bảo hiểm, thuế TNCN), số tiền lương đã thanh toán.

Số dư bên Nợ: Tạm ứng trước lương cho nhân viên

Số dư bên Có: Tiền lương, tiền công và các khoản phải trả cho công nhân viên.

Nghiệp vụ hạch toán chi phí tiền lương, các khoản trích theo lương

Các công việc liên quan đến kế toán tiền lương cuối tháng là một trong những công việc quan trọng trong lĩnh vực kế toán. Để thực hiện được các công việc này, kế toán tiền lương cần phải tuân thủ rất nhiều quy định, luật lệ và chính sách liên quan đến tiền lương và các khoản trích theo lương. Sau đây là một số công việc cần làm cuối tháng liên quan đến kế toán tiền lương:

 • Lập bảng tính lương cho người lao động: Để lập bảng lương chính xác, kế toán tiền lương cần phải căn cứ vào những giấy tờ, tài liệu quan trọng như hợp đồng lao động, quy chế tiền lương, các quyết định (nếu có) của giám đốc ban hành, bảng chấm công do các bộ phận gửi về, bảng thống kê khối lượng sản phẩm, doanh thu bán hàng (nếu trả lương theo sản phẩm, doanh thu).
 • Trình ký duyệt bảng lương: Sau khi lập bảng lương, kế toán tiền lương cần trình giám đốc hoặc người có thẩm quyền duyệt để đảm bảo tính chính xác, hợp lý của bảng lương.
 • Căn cứ vào bảng lương đã được duyệt, kế toán tiền lương thực hiện các nghiệp vụ hạch toán như tính lương cho người lao động, các khoản trích bảo hiểm, thuế TNCN và các khoản phụ cấp khác phải trả cho người lao động. Việc hạch toán chính xác sẽ giúp đảm bảo tính chính xác, hợp lý của bảng lương và đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Có thể nói, các công việc cuối tháng liên quan đến kế toán tiền lương là rất quan trọng và đòi hỏi sự cẩn thận, chính xác và am hiểu về các quy định, luật lệ và chính sách liên quan đến tiền lương và các khoản trích theo lương. Việc thực hiện đúng, đủ và kịp thời các công việc này sẽ giúp đảm bảo tính chính xác, hợp lý của bảng lương và đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Các công việc cuối tháng liên quan đến kế toán tiền lương là rất quan trọng và đòi hỏi sự cẩn thận, chính xác và am hiểu
Các công việc cuối tháng liên quan đến kế toán tiền lương là rất quan trọng và đòi hỏi sự cẩn thận, chính xác và am hiểu

Trình tự kế toán các nghiệp vụ liên quan đến tiền lương, các khoản trích theo lương

Mỗi tháng, kế toán tiền lương phải tính toán các khoản tiền lương và phụ cấp theo quy định để thanh toán cho người lao động, sau đó phân bổ chi phí này cho các đối tượng tương ứng và hạch toán vào các tài khoản theo quy định.

 • Nợ TK 241: Tiền lương trả cho bộ phận xây dựng cơ bản
 • Nợ TK 622: Nếu tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm.
 • Nợ TK 623 (6231): Tiền lương trả cho công nhân sử dụng máy
 • Nợ TK 627 (6271): Tiền lương phải trả cho nhân viên quản lý và phục vụ sản xuất ở phân xưởng sản xuất.
 • Nợ TK 641(6411): Tiền lương phải trả cho nhân viên bán hàng.
 • Nợ TK 642 (6421): Tiền lương phải trả cho nhân viên các phòng, ban quản lý doanh nghiệp.
 • Có TK 334: Tổng số tiền lương phải trả cho công nhân viên trong tháng

Tiền thưởng phải trả cho công nhân viên

 • Nợ TK 431 (4311): Thưởng thi đua từ quĩ khen thưởng
 • Nợ TK622, 627, 641, 642… : Thưởng tính vào chi phí kinh doanh
 • Có TK 334: Tổng số tiền thưởng phải trả
 • Trích BHXH, BHYT, KPCĐ hàng tháng Nợ TK 622, 627, 641, 642… Phần tính vào chi phí sản xuất kinh doanh

  Nợ TK 334: Phần trừ vào thu nhập của người lao động
 • Có TK 338 (3382, 3383, 3384 theo tổng các khoản KPCĐ, BHXH, BHYT phải trích lập.

Bảo hiểm xã hộị phải trả công nhân viên

– Nếu doanh nghiệp được giữ lại một phần tiền BHXH để trực tiếp chi tại doanh nghiệp, số tiền phải trả cho người lao động sẽ được ghi sổ theo quy định của định khoản.

 • Nợ TK 338(3383 )
 • Có TK 334 – Phải trả công nhân viên

– Nếu doanh nghiệp phải nộp toàn bộ số tiền trích BHXH cho cơ quan bảo hiểm xã hội, thì có thể chi hộ (ứng hộ) cho cơ quan bảo hiểm để trả cho công nhân viên và thực hiện quyết toán sau khi nộp các khoản kinh phí này đến cơ quan bảo hiểm xã hội; kế toán sẽ ghi sổ theo định khoản.

 • Nợ TK 138 (1388 )
 • Có TK 334 – Phải trả công nhân viên

Các khoản khấu trừ vào thu nhập của công nhân viên, kế toán ghi:\

 • Nợ TK 334 – Phải trả công nhân viên: tổng số các khoản khấu trừ
 • Có TK 333 (3338) thuế và các khoản phải nộp nhà nước
 • Có TK 141, 138…
Trình tự kế toán các nghiệp vụ liên quan đến tiền lương, các khoản trích theo lương
Trình tự kế toán các nghiệp vụ liên quan đến tiền lương, các khoản trích theo lương

Thanh toán tiền lương, bảo hiểm xã hội cho công nhân viên; kế toán ghi sổ theo định khoản:

– Nếu thanh toán bằng tiền:\

 • Nợ TK 334: Phải trả công nhân viên
 • Có TK 111, 112

– Nếu thanh toán bằng vật tư, hàng hóa, kế toán ghi:
+ Giá vốn của vật tư, hàng hóa:

 • Nợ TK 632: giá vốn vật tư hàng hóa
 • Có TK 152, 153, 154, 155

+ Ghi nhận giá thanh toán:

 • Nợ TK 334: Phải trả công nhân viên
 • Có TK 512: Doanh thu nội bộ
 • Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp

Chuyển tiền nộp BHXH, BHYT, KPCĐ

 • Nợ TK 338(3382, 3383, 3384) – Phải trả, phải nộp khác
 • Có TK 111, 112

Chi tiêu kinh phí công đoàn để lại cho doanh nghiệp; kế toán ghi sổ theo định khoản:

 • Nợ TK 338 (3382)
 • Có TK 111, 112

Đến hết kỳ trả lương còn có công nhân chưa lĩnh lương; kế toán chuyển lương chưa lĩnh thành các khoản phải trả, phải nộp khác

 • Nợ TK 334 – Phải trả công nhân viên
 • Có TK 338 (3388)

Khoản kinh phí công đoàn vượt chi được cấp bù, khi nhận được kế toán ghi sổ theo định khoản:

 • Nợ TK 111, 112
 • Có TK 338 – Phải trả phải nộp khác

Đối với những doanh nghiệp sản xuất, để đảm bảo sự ổn định của giá thành sản phẩm, doanh nghiệp có thể trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản xuất tính vào chi phí sản xuất sản phẩm, coi như một khoản chi phí phải trả. Mức trích được tính như sau:

– Khi trích trước tiền lương nghỉ phép kế toán ghi

 • Nợ TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp
 • Có Tk 335 – Chi phí phải trả

– Thực tế khi trả lương nghỉ phép kế toán ghi

 • Nợ TK 335 – Chi phí phải trả
 • Có TK 334 – Phải trả công nhân viên
Trình tự kế toán các nghiệp vụ liên quan đến tiền lương, các khoản trích theo lương
Trình tự kế toán các nghiệp vụ liên quan đến tiền lương, các khoản trích theo lương

Quy trình ghi sổ kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương

Quy trình ghi sổ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương theo chuẩn mực kế toán Việt Nam bao gồm các bước sau:

 • Bước 1: Thu thập và kiểm tra các chứng từ liên quan đến tiền lương và các khoản trích theo lương, bao gồm bảng chấm công, bảng tính lương, hợp đồng lao động, các giấy tờ liên quan đến các khoản trích theo luật lao động và thuế.
 • Bước 2: Tính toán và phân bổ các khoản lương và các khoản trích theo lương cho từng nhân viên theo đúng quy định của pháp luật và chính sách của doanh nghiệp.
 • Bước 3: Hạch toán các khoản lương và các khoản trích theo lương vào tài khoản 334 – “Tiền lương, tiền công và các khoản phải trả cho người lao động”. Số tiền phải nộp cho các cơ quan nhà nước như BHXH, BHYT, BHTN, thuế TNCN sẽ được hạch toán vào các tài khoản tương ứng.
 • Bước 4: Theo dõi các khoản lương và các khoản trích theo lương để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ. Đồng thời, cập nhật và lưu trữ đầy đủ các chứng từ liên quan để phục vụ cho kiểm tra, giám định, thanh tra và kiểm toán.
 • Bước 5: Lập báo cáo và tổng hợp số liệu liên quan đến tiền lương và các khoản trích theo lương để cung cấp thông tin cho các bộ phận quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp.
 • Bước 6: Thực hiện kiểm tra và giám sát các khoản lương và các khoản trích theo lương để phát hiện và khắc phục kịp thời các sai sót, lỗi hệ thống và vi phạm pháp luật.
 • Bước 7: Lập và nộp đầy đủ các báo cáo, tờ khai và hồ sơ liên quan đến tiền lương và các khoản trích theo lương cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.
Quy trình ghi sổ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Quy trình ghi sổ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Các phương thức thanh toán tiền lương

Trong thời đại hiện nay, các doanh nghiệp thường lựa chọn những hình thức trả lương phù hợp nhằm đảm bảo tính minh bạch và chính xác nhất. Có nhiều hình thức trả lương như trả lương theo tháng, trả lương theo sản phẩm, trả lương theo giờ làm việc, trả lương theo kết quả đánh giá năng lực hay trả lương theo hợp đồng lao động. Mỗi hình thức trả lương đều có những ưu điểm và hạn chế riêng, tùy thuộc vào mô hình hoạt động của doanh nghiệp và ngành nghề kinh doanh. Việc lựa chọn hình thức trả lương phù hợp sẽ giúp doanh nghiệp đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong việc chi trả tiền lương cho nhân viên, tạo sự động viên cho nhân viên hoàn thành nhiệm vụ, tăng năng suất lao động và tạo sự cạnh tranh cho doanh nghiệp trên thị trường.

Quỹ tiền lương

Quỹ tiền lương là toàn bộ số tiền tính theo người lao động của doanh nghiệp, do doanh nghiệp quản lý và chi trả để trả lương cho người lao động.

Việc quản lý quỹ tiền lương là một phần quan trọng trong hoạt động của một doanh nghiệp. Quỹ tiền lương bao gồm tất cả các khoản tiền lương được chi trả cho nhân viên theo nhiều hình thức khác nhau, bao gồm tiền lương trả theo thời gian, tiền lương trả theo sản phẩm hoặc theo lương khoán. Ngoài ra, quỹ tiền lương còn bao gồm các khoản phụ cấp như phụ cấp làm đêm, thêm giờ và phụ cấp độc hại. Trong trường hợp sản phẩm được sản xuất ra không đạt chất lượng hoặc bị hỏng, tiền lương cũng phải được trả cho người lao động. Khi người lao động phải ngừng sản xuất do các nguyên nhân khách quan như đi học, tập quân sự, hội nghị hoặc nghỉ phép năm, họ cũng được trả tiền lương. Quỹ tiền lương còn bao gồm các khoản tiền thưởng có tính chất thường xuyên.

Phân loại quỹ tiền lương trong doanh nghiệp rất quan trọng để phục vụ cho công tác hạch toán và phân tích tiền lương. Cụ thể, quỹ tiền lương được chia thành hai loại chính là tiền lương chính và tiền lương phụ. Tiền lương chính bao gồm tiền lương trả cho thời gian người lao động làm nhiệm vụ chính của họ, bao gồm tiền lương trả theo cấp bậc và các khoản phụ cấp kèm theo. Trong khi đó, tiền lương phụ là tiền lương trả cho người lao động trong thời gian họ thực hiện các nhiệm vụ khác do doanh nghiệp điều động như hội họp, tập quân sự, nghỉ phép năm theo chế độ,… Việc phân chia tiền lương chính và tiền lương phụ có ý nghĩa quan trọng trong công tác hạch toán và phân tích giá thành sản phẩm. Tiền lương chính thường được hạch toán trực tiếp vào các đối tượng tính giá thành và có quan hệ chặt chẽ với năng suất lao động. Trong khi đó, tiền lương phụ thường phải phân bổ gián tiếp vào các đối tượng tính giá thành và không có mối quan hệ trực tiếp đến năng suất lao động.

Quản lý và chi tiêu quỹ tiền lương phải được hợp lý và tiết kiệm để phục vụ cho việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Việc quản lý và sử dụng quỹ tiền lương phù hợp còn đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong việc trả lương cho người lao động.

Các phương thức thanh toán tiền lương
Các phương thức thanh toán tiền lương

Quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn

Quỹ bảo hiểm xã hội

 • Quỹ bảo hiểm xã hội là một nguồn tài nguyên quan trọng của doanh nghiệp để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Quỹ này được hình thành bằng cách trích theo tỷ lệ quy định trên tổng số quỹ lương cơ bản và các khoản phụ cấp (chức vụ, khu vực,…) của người lao động thực tế phát sinh trong tháng.
 • Theo quy định của chính phủ, tỷ lệ trích bảo hiểm xã hội hiện nay là 20%, trong đó 15% do đơn vị hoặc chủ sử dụng lao động nộp, được tính vào chi phí kinh doanh, 5% còn lại do người lao động đóng góp và được tính trừ vào thu nhập của họ.
 • Quỹ bảo hiểm xã hội được sử dụng để trả cho các trường hợp như người lao động bị ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất. Quỹ này do cơ quan bảo hiểm xã hội quản lý và sử dụng cho mục đích đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Việc quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội là một trong những nhiệm vụ cơ bản của doanh nghiệp và yêu cầu sự quản lý và giám sát chặt chẽ để đảm bảo sự minh bạch và hiệu quả.

Quỹ bảo hiểm y tế

 • Quỹ bảo hiểm y tế là một trong những quỹ quan trọng trong hệ thống bảo hiểm xã hội, đóng vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo sức khỏe và chăm sóc sức khỏe cho người lao động. Đây là một quỹ tiền được hình thành bằng cách trích theo tỷ lệ qui định trên tổng số tiền lương cơ bản và các khoản phụ cấp (chức vụ, khu vực,…) của người lao động thực tế phát sinh trong tháng.
 • Theo chế độ hiện hành, tỷ lệ trích bảo hiểm y tế là 3%, trong đó 2% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh và 1% trừ vào thu nhập của người lao động. Quỹ bảo hiểm y tế được sử dụng để thanh toán các khoản tiền khám chữa bệnh, thuốc chữa bệnh, viện phí,… cho người lao động trong thời gian ốm đau, sinh đẻ,…. Điều này giúp cho người lao động có được điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt hơn, giảm thiểu rủi ro trong công việc và nâng cao năng suất lao động.
 • Tuy nhiên, việc quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế cũng đòi hỏi sự quản lý và điều hành chặt chẽ, đảm bảo tính minh bạch và công bằng. Các doanh nghiệp cần phải quản lý quỹ bảo hiểm y tế một cách hợp lý, tiết kiệm và đảm bảo tính pháp lý, tránh việc lạm dụng quỹ hoặc sử dụng quỹ sai mục đích. Với tầm quan trọng của quỹ bảo hiểm y tế, cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức liên quan đang cố gắng xây dựng và hoàn thiện các chính sách, pháp luật liên quan đến bảo hiểm y tế, tăng cường sự hỗ trợ và giúp đỡ cho người lao động có điều kiện sống và làm việc tốt hơn.

Kinh phí công đoàn

 • Kinh phí công đoàn là khoản tiền được hình thành bằng cách trích lập theo tỷ lệ quy định trên tổng số tiền lương thực tế phải trả cho người lao động phát sinh trong tháng, tính vào chi phí sản xuất kinh doanh. Đây là một khoản kinh phí quan trọng để doanh nghiệp chi trả các chi phí phát sinh trong hoạt động công đoàn tại doanh nghiệp. Tỷ lệ trích kinh phí công đoàn hiện nay theo chế độ quy định là 2%, trong đó doanh nghiệp phải nộp một phần kinh phí này lên cơ quan quản lý công đoàn cấp trên và một phần để lại để chi tiêu cho các hoạt động công đoàn tại doanh nghiệp. Tiền lương phải trả cho người lao động, cùng với các khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn hợp thành chi phí nhân công trong tổng chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Bên cạnh chế độ tiền lương và các khoản trích theo lương, doanh nghiệp còn xây dựng chế độ tiền thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiền thưởng được thiết lập để kích thích người lao động trong sản xuất kinh doanh, bao gồm các khoản thưởng thi đua, thưởng nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm vật tư, phát minh sáng kiến cải tiến kỹ thuật và nhiều loại thưởng khác. Với việc trích lập kinh phí công đoàn, các hoạt động công đoàn sẽ được doanh nghiệp triển khai, đảm bảo quyền lợi và tạo điều kiện tốt nhất cho công nhân viên trong việc phát huy vai trò của công đoàn trong doanh nghiệp. Đồng thời, việc trích lập kinh phí công đoàn còn giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng quản lý nhân sự, tăng cường sự hiểu biết và giao lưu giữa các thành viên trong công đoàn, đóng góp vào sự ổn định và phát triển bền vững của doanh nghiệp.
 • Để hỗ trợ cho việc quản lý chi phí lương, chi phí bảo hiểm và thuế TNCN tạm tính, các doanh nghiệp sử dụng các phần mềm tính lương và hạch toán tự động. Các phần mềm này giúp tự động tính toán các khoản lương, các khoản trích bảo hiểm và thuế TNCN, sau đó phân bổ và hạch toán chi phí cho từng nhân viên. Việc sử dụng phần mềm tính lương và hạch toán tự động giúp tiết kiệm thời gian, giảm thiểu sai sót và nâng cao tính chính xác trong quản lý chi phí lương.
Các phương thức thanh toán tiền lương
Các phương thức thanh toán tiền lương

Lợi ích của việc sử dụng các phần mềm tính lương và hạch toán tự động

Phần mềm kế toán là một công cụ hữu ích để tự động hóa quy trình tính và hạch toán lương trong doanh nghiệp. Dưới đây là một số lợi ích của việc sử dụng phần mềm kế toán trong quy trình này:

 • Tăng tính chính xác: Phần mềm kế toán giúp tăng tính chính xác trong quá trình tính và hạch toán lương. Đặc biệt, với việc tính toán tự động, phần mềm giúp loại bỏ hoàn toàn các sai sót trong quá trình tính lương. Nhân viên kế toán không còn phải thực hiện tính toán thủ công, từ đó giảm thiểu sai sót do nhân viên kế toán gây ra. Phần mềm cũng giúp đảm bảo tính minh bạch và đồng nhất trong việc tính lương cho các nhân viên. Với tính năng tự động hóa trong việc phân bổ các khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn, phần mềm kế toán giúp đảm bảo tính chính xác trong việc phân bổ các khoản chi phí này cho từng nhân viên.
 • Tiết kiệm thời gian: Trước đây, việc tính lương và hạch toán thủ công tốn rất nhiều thời gian và công sức. Việc tính toán lương thủ công sẽ tốn nhiều thời gian, đặc biệt là khi doanh nghiệp có số lượng nhân viên lớn. Tuy nhiên, với phần mềm kế toán, quy trình tính lương và hạch toán có thể được tự động hóa và thực hiện nhanh chóng, đồng thời giảm thiểu sai sót do tính toán thủ công. Điều này giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, tập trung vào các hoạt động kinh doanh chính và cải thiện hiệu quả làm việc của nhân viên. Hơn nữa, phần mềm kế toán còn cho phép doanh nghiệp lưu trữ, quản lý và truy xuất thông tin liên quan đến tiền lương và các khoản trích theo lương một cách dễ dàng và thuận tiện. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể kiểm tra lại thông tin bất kỳ lúc nào một cách nhanh chóng và chính xác, giúp quản lý tài chính của doanh nghiệp hiệu quả hơn.
 • Dễ dàng quản lý thông tin nhân viên: Phần mềm kế toán giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý thông tin cá nhân, số giờ làm việc, các khoản phụ cấp và các khoản trích. Việc quản lý thông tin nhân viên trên phần mềm kế toán giúp cho việc tra cứu và đối chiếu thông tin trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn. Ngoài ra, thông tin được tự động lưu trữ và cập nhật, giúp cho quá trình theo dõi lịch sử công tác của nhân viên trở nên thuận tiện hơn. Từ đó, doanh nghiệp có thể dễ dàng xây dựng các chiến lược về nhân sự và phát triển đội ngũ nhân viên một cách hiệu quả hơn.
 • Tính linh hoạt: Phần mềm cho phép doanh nghiệp linh hoạt lựa chọn các phương thức tính lương phù hợp với từng đối tượng nhân viên, như tính lương theo thời gian làm việc, tính lương theo sản phẩm, tính lương theo hiệu suất làm việc, hoặc tính lương theo hợp đồng lao động. Ngoài ra, phần mềm cũng cho phép doanh nghiệp tự thiết kế các bảng tính lương, các quy định trả lương, các khoản trích bảo hiểm và các khoản phụ cấp để phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp. Sự linh hoạt của phần mềm kế toán giúp cho doanh nghiệp có thể tùy chỉnh và điều chỉnh các thông tin về lương và các khoản trích bảo hiểm phù hợp với sự thay đổi của quy định pháp luật, các nhu cầu của nhân viên và nhu cầu của doanh nghiệp. Từ đó giúp cho quá trình tính lương và hạch toán lương trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn, đồng thời giảm thiểu tối đa sự cố hỏng hóc, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí.
 • Quản lý tài chính hiệu quả: Nhờ tính năng phân tích và thống kê được tích hợp trong phần mềm, các nhà quản lý có thể dễ dàng theo dõi và đánh giá tổng quan chi phí nhân công, giúp họ đưa ra các quyết định kinh doanh chính xác và nhanh chóng. Hơn nữa, phần mềm kế toán còn cung cấp các báo cáo tài chính, báo cáo thuế, hóa đơn chứng từ,… giúp cho việc quản lý tài chính trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Các báo cáo được tạo ra từ phần mềm có thể giúp doanh nghiệp xác định mức độ tài chính hiện tại của mình, dự đoán tương lai và đưa ra kế hoạch tài chính phù hợp.
Phần mềm kế toán là một công cụ hữu ích để tự động hóa quy trình tính và hạch toán lương trong doanh nghiệp
Phần mềm kế toán là một công cụ hữu ích để tự động hóa quy trình tính và hạch toán lương trong doanh nghiệp

Trong công tác quản lý tài chính của doanh nghiệp, việc quản lý tiền lương cho nhân viên là một trong những phần quan trọng nhất. Để tổ chức và quản lý quỹ tiền lương hiệu quả, kế toán tiền lương cần nắm vững các nghiệp vụ chuyên môn và các luật định. Hy vọng bài viết này sẽ giúp độc giả có thêm kiến thức cần thiết để quản lý tài chính trong doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

Chia sẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *