Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 627: Chi phí sản xuất chung

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 627 Chi phí sản xuất chung

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 627: Chi phí sản xuất chung

Với mục tiêu hỗ trợ bạn trong việc thực hiện công việc kế toán theo quy định chi tiết của Thông tư 200/2014/TT-BTC về hạch toán tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung, Blog Phanmemketoan mong muốn chia sẻ với bạn những thông tin chi tiết về tài khoản này và cung cấp hướng dẫn đầy đủ về từng bước thực hiện hạch toán liên quan. Chúng tôi tin rằng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về quy trình kế toán cho tài khoản 627 và áp dụng một cách hiệu quả trong công việc hàng ngày. Hãy tiếp tục đọc để khám phá những kiến thức hữu ích này và nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm. Hãy cùng SIS khám phá tài khoản này ngay nhé.

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 627 Chi phí sản xuất chung
Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 627 Chi phí sản xuất chung

Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung theo Thông tư 200 được sử dụng để ghi nhận các chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh chung phát sinh trong các phân xưởng, bộ phận, đội, công trường,… nhằm phục vụ việc sản xuất sản phẩm và thực hiện dịch vụ. Các chi phí này bao gồm:

 • Chi phí lương nhân viên quản lý trong các phân xưởng, bộ phận, đội: Đây là chi phí phục vụ việc quản lý hoạt động sản xuất, bao gồm lương, phụ cấp và các khoản trợ cấp khác cho những người đảm nhiệm vai trò quản lý trong các đơn vị này.
 • Khấu hao tài sản cố định sử dụng trực tiếp để sản xuất: Tài sản cố định như máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển,… được sử dụng trực tiếp trong quá trình sản xuất sẽ có chi phí khấu hao ghi nhận trong tài khoản này. Điều này giúp phân bổ chi phí sử dụng các tài sản cố định vào sản phẩm hoặc dịch vụ cuối cùng.
 • Khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn: Đây là các khoản chi phí phục vụ cho quyền lợi và phúc lợi của người lao động, bao gồm các khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, và kinh phí công đoàn được trích từ thu nhập của nhân viên.

Nguyên tắc kế toán tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung

Tài khoản 627 phản ánh chi phí phục vụ sản xuất, kinh doanh chung và quản lý trong phân xưởng, bộ phận, đội

Tài khoản 627 là một công cụ quan trọng trong kế toán để phản ánh các chi phí phục vụ cho quá trình sản xuất, kinh doanh chung và quản lý trong các đơn vị như phân xưởng, bộ phận, đội hay công trường. Chức năng chính của tài khoản này là ghi nhận các khoản chi phí liên quan trực tiếp đến việc sản xuất sản phẩm và thực hiện dịch vụ.

Trong tài khoản 627, có một số loại chi phí quan trọng cần được ghi nhận, bao gồm:

 • Chi phí lương nhân viên quản lý phân xưởng, bộ phận, đội: Đây là các khoản chi phí liên quan đến việc trả lương và các khoản phụ cấp cho nhân viên đảm nhiệm vai trò quản lý trong các đơn vị sản xuất. Những người này đóng vai trò quan trọng trong việc điều hành, giám sát và quản lý các hoạt động sản xuất hàng ngày.
 • Khấu hao TSCĐ sử dụng trực tiếp để sản xuất: Trong tài khoản này, các chi phí khấu hao của tài sản cố định được sử dụng trực tiếp để sản xuất được ghi nhận. Đây là các tài sản như máy móc, thiết bị, công cụ và phương tiện vận chuyển được sử dụng trong quá trình sản xuất.
 • Khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp: Trích lập các khoản chi phí này dựa trên tỷ lệ quy định trên tiền lương phải trả của nhân viên trong phân xưởng, bộ phận, đội sản xuất. Điều này đảm bảo rằng các chi phí phục vụ cho bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn và bảo hiểm thất nghiệp được tính toán và ghi nhận đầy đủ và chính xác.

Ngoài ra, tài khoản 627 cũng ghi nhận các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến các phân xưởng như chi phí năng lượng, chi phí vật liệu và các khoản chi phí phục vụ khác.

Đối với hoạt động kinh doanh xây lắp

Tài khoản 627 đóng vai trò quan trọng trong việc ghi nhận các chi phí phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh chung và quản lý trong lĩnh vực xây dựng và lắp đặt. Ngoài các chi phí đã được đề cập trước đó, tài khoản này còn bao gồm các khoản chi phí khác liên quan đến các phân xưởng, bộ phận, tổ, đội sản xuất.

 • Khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp: Trong lĩnh vực kinh doanh xây dựng, các khoản trích này còn tính trên cả lương của công nhân trực tiếp tham gia vào công việc xây dựng và lắp đặt, bao gồm cả nhân viên sử dụng máy thi công và nhân viên quản lý đội. Điều này nhằm đảm bảo rằng các chi phí bảo hiểm được tính toán chính xác và đầy đủ dựa trên thu nhập của nhân viên trong ngành xây dựng.
 • Khấu hao tài sản cố định sử dụng trong phân xưởng, bộ phận sản xuất: Tài khoản 627 cũng ghi nhận các chi phí khấu hao của các tài sản cố định được sử dụng trực tiếp trong quá trình sản xuất trong lĩnh vực xây dựng. Đây là các tài sản như máy móc, thiết bị, công cụ, và phương tiện vận chuyển được sử dụng trong phân xưởng và bộ phận sản xuất.
 • Chi phí đi vay và chi phí sửa chữa, bảo hành công trình xây dựng: Trong trường hợp được vốn hoá, chi phí đi vay có thể được tính vào giá trị tài sản đang trong quá trình sản xuất. Ngoài ra, các chi phí sửa chữa và bảo hành công trình xây dựng cũng được ghi nhận trong tài khoản 627. Điều này giúp theo dõi các chi phí liên quan đến bảo trì và bảo dưỡng công trình sau khi hoàn thành.

Chỉ sử dụng tài khoản 627 ở các doanh nghiệp sản xuất

Tài khoản 627 được áp dụng duy nhất trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, xây dựng cầu đường và cầu đường bộ, giao thông, bưu điện, du lịch và dịch vụ. Nó không áp dụng cho các loại hình kinh doanh khác ngoài những ngành nghề đã liệt kê.

Trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, tài khoản 627 được sử dụng để phản ánh chi phí phục vụ cho hoạt động sản xuất chung, bao gồm cả chi phí liên quan đến phân xưởng, bộ phận, đội, công trường và các hoạt động sản xuất sản phẩm. Bao gồm chi phí lương của nhân viên quản lý phân xưởng, bộ phận, đội; khấu hao tài sản cố định sử dụng trực tiếp cho sản xuất; khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn và bảo hiểm thất nghiệp.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, tài khoản 627 phản ánh chi phí phục vụ sản xuất cây trồng, chăn nuôi và các hoạt động nông nghiệp khác, bao gồm các khoản chi phí liên quan đến việc quản lý đội ngũ lao động trong ngành nông, lâm, ngư nghiệp, cũng như chi phí khấu hao của tài sản cố định trong quá trình sản xuất nông sản.

Trong lĩnh vực xây dựng cầu đường và cầu đường bộ, tài khoản 627 được sử dụng để ghi nhận chi phí phục vụ cho việc xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông. Nó bao gồm chi phí lương của công nhân tham gia vào quá trình xây dựng cầu đường và bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn và bảo hiểm thất nghiệp của nhân viên tham gia vào công trình này.

Trong lĩnh vực giao thông, bưu điện, du lịch và dịch vụ, tài khoản 627 được sử dụng để ghi nhận chi phí phục vụ cho các hoạt động sản xuất và kinh doanh chung. Bao gồm các khoản chi phí lương của nhân viên quản lý và nhân viên thực hiện các dịch vụ trong lĩnh vực giao thông, bưu điện, du lịch và dịch vụ, tài khoản 627 được sử dụng để ghi nhận chi phí phục vụ cho các hoạt động sản xuất và kinh doanh chung. Nó bao gồm các khoản chi phí lương của nhân viên quản lý và nhân viên thực hiện các dịch vụ, cũng như khấu hao tài sản cố định sử dụng trong quá trình cung cấp các dịch vụ này.

Tài khoản 627 được hạch toán chi tiết

Tài khoản 627 đóng vai trò quan trọng trong việc hạch toán chi tiết cho từng phân xưởng, bộ phận, tổ, đội sản xuất trong doanh nghiệp. Điều này giúp theo dõi và phân bổ các khoản chi phí phục vụ sản xuất, kinh doanh chung một cách chính xác và cụ thể. Mỗi phân xưởng, bộ phận, tổ, đội sản xuất sẽ có một tài khoản 627 riêng, được ghi nhận dựa trên các hoạt động và chi phí cụ thể của từng đơn vị này. Thông qua việc hạch toán chi tiết, tài khoản 627 cho phép doanh nghiệp theo dõi chi phí phát sinh từng đơn vị sản xuất một cách rõ ràng và chi tiết.

Nguyên tắc kế toán tài khoản 627 - Chi phí sản xuất chung
Nguyên tắc kế toán tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung

Chi phí sản xuất chung cố định và chi phí sản xuất chung biến đổi

Chi phí sản xuất chung phản ánh trên tài khoản 627 yêu cầu việc hạch toán chi tiết theo hai loại chi phí: chi phí sản xuất chung cố định và chi phí sản xuất chung biến đổi.

 • Chi phí sản xuất chung cố định: Đây là những chi phí sản xuất gián tiếp, thường không thay đổi theo số lượng sản phẩm được sản xuất. Ví dụ về chi phí này bao gồm chi phí bảo dưỡng máy móc thiết bị, chi phí duy trì nhà xưởng và chi phí quản lý hành chính trong các phân xưởng, bộ phận, tổ, đội sản xuất.
  • Chi phí sản xuất chung cố định được phân bổ vào chi phí chế biến cho từng đơn vị sản phẩm dựa trên công suất bình thường của máy móc sản xuất. Công suất bình thường được xác định là số lượng sản phẩm trung bình đạt được trong điều kiện sản xuất bình thường.
  • Trong trường hợp mức sản phẩm thực tế vượt qua công suất bình thường, chi phí sản xuất chung cố định được phân bổ cho từng đơn vị sản phẩm dựa trên chi phí thực tế phát sinh.
  • Ngược lại, khi mức sản phẩm thực tế thấp hơn công suất bình thường, chi phí sản xuất chung cố định chỉ được phân bổ vào chi phí chế biến cho từng đơn vị sản phẩm dựa trên công suất bình thường. Các khoản chi phí sản xuất chung không phân bổ được ghi nhận vào giá vốn hàng bán trong kỳ.
 • Chi phí sản xuất chung biến đổi: Đây là những chi phí sản xuất gián tiếp, thường thay đổi trực tiếp hoặc gần như trực tiếp theo số lượng sản phẩm được sản xuất. Ví dụ về chi phí này bao gồm chi phí nguyên liệu, vật liệu gián tiếp và chi phí nhân công gián tiếp. Chi phí sản xuất chung biến đổi được phân bổ toàn bộ vào chi phí chế biến cho từng đơn vị sản phẩm dựa trên chi phí thực tế phát sinh.

Phân bổ chi phí sản xuất chung cho các loại sản phẩm trong cùng một quy trình

Trong trường hợp một quy trình sản xuất tạo ra nhiều loại sản phẩm khác nhau trong cùng một khoảng thời gian và chi phí sản xuất chung của mỗi loại sản phẩm không thể được phản ánh một cách riêng biệt, việc phân bổ chi phí sản xuất chung cho các loại sản phẩm được thực hiện dựa trên tiêu chí phù hợp và nhất quán giữa các kỳ kế toán.

Để phân bổ chi phí sản xuất chung cho từng loại sản phẩm, doanh nghiệp cần xác định một tiêu chí phân bổ hợp lý. Có thể sử dụng các tiêu chí như tỷ lệ doanh thu, tỷ lệ số lượng sản phẩm hoặc tỷ lệ tiêu thụ nguyên liệu để phân bổ chi phí. Dựa vào đó, doanh nghiệp phân bổ tỷ lệ phần trăm tương ứng của chi phí sản xuất chung cho từng loại sản phẩm nhằm đảm bảo sự công bằng và cân nhắc trong việc phân chia chi phí sản xuất chung giữa các loại sản phẩm. Việc sử dụng cùng một tiêu chí và cách tính toán tương tự giữa các kỳ kế toán sẽ đảm bảo tính nhất quán và khả năng so sánh giữa các thông tin tài chính và kết quả sản xuất.

Trong trường hợp có sự thay đổi đáng kể về cấu trúc sản phẩm hoặc tỷ lệ sản xuất trong quá trình sản xuất, doanh nghiệp có thể xem xét điều chỉnh tiêu chí phân bổ để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy trong việc phản ánh chi phí sản xuất chung cho từng loại sản phẩm.

Phân bổ kết chuyển chi phí sản xuất chung vào cuối kỳ kế toán

Khi kết thúc kỳ kế toán, bước đầu tiên là tính toán tổng chi phí sản xuất chung trong kỳ. Tổng số này sẽ được phân bổ vào tài khoản thích hợp để ghi nhận và phản ánh chi phí dở dang và giá thành sản xuất.

Trong trường hợp các chi phí sản xuất chung không thể xác định một cách cụ thể cho từng sản phẩm hoặc dự án, chi phí này sẽ được phân bổ vào tài khoản 154 “Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang”. Tài khoản này ghi nhận các chi phí sản xuất chung không thể trực tiếp gán cho một sản phẩm cụ thể và chưa được phân phối hoàn toàn vào các sản phẩm đã hoàn thành. Việc ghi nhận chi phí vào tài khoản 154 giúp doanh nghiệp theo dõi và quản lý các chi phí dở dang đối với từng kỳ kế toán.

Trường hợp các chi phí sản xuất chung có thể xác định và được phân bổ một cách cụ thể cho từng sản phẩm, chúng sẽ được ghi nhận trong tài khoản 631 “Giá thành sản xuất”. Tài khoản này ghi nhận giá trị chi phí đã được phân bổ vào các sản phẩm hoàn thành. Việc ghi nhận chi phí vào tài khoản 631 cho phép doanh nghiệp tính toán và theo dõi chính xác giá thành sản xuất của từng sản phẩm.

Tài khoản 627 không sử dụng cho hoạt động kinh doanh thương mại

Tài khoản 627 không được sử dụng cho hoạt động kinh doanh thương mại. Tài khoản này chỉ áp dụng trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, xây dựng cầu đường và cầu đường bộ, giao thông, bưu điện, du lịch và dịch vụ. Hoạt động kinh doanh thương mại, như mua bán hàng hóa, dịch vụ hoặc các hoạt động buôn bán khác, sẽ được hạch toán vào các tài khoản khác phù hợp như tài khoản 131 “Hàng tồn kho”, tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng” và tài khoản 641 “Chi phí bán hàng”.

Nguyên tắc kế toán tài khoản 627 - Chi phí sản xuất chung
Nguyên tắc kế toán tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung

Kết cấu và nội dung phản ánh

Trên sổ sách kế toán, các giao dịch liên quan đến chi phí sản xuất chung được ghi nhận thông qua việc hạch toán vào các tài khoản tương ứng. Cụ thể:

Bên Nợ: Các chi phí sản xuất chung phát sinh trong kỳ. Đây là phần ghi nhận số tiền chi phí mà doanh nghiệp đã chịu trong quá trình sản xuất chung.

Bên Có:

 • Các khoản ghi giảm chi phí sản xuất chung. Trong trường hợp có các khoản giảm chi phí sản xuất chung được áp dụng, chúng sẽ được ghi nhận ở phía bên Có để điều chỉnh giảm số tiền chi phí đã ghi nhận ban đầu.
 • Chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ được ghi nhận vào giá vốn hàng bán trong kỳ. Khi mức sản phẩm thực tế sản xuất ra thấp hơn công suất bình thường, chi phí sản xuất chung cố định không thể phân bổ hoàn toàn vào giá vốn hàng bán. Do đó, phần còn lại của chi phí này sẽ được ghi nhận vào phía bên Có.
 • Kết chuyển chi phí sản xuất chung vào phía bên Nợ của tài khoản 154 “Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang” hoặc vào phía bên Nợ của tài khoản 631 “Giá thành sản xuất”. Việc này đảm bảo rằng các chi phí sản xuất chung được ghi nhận và phân bổ một cách chính xác và hợp lý vào các tài khoản tương ứng.

Tài khoản 627 không có số dư cuối kỳ. Điều này có nghĩa là số tiền chi phí ghi nhận trong tài khoản 627 sẽ được chuyển đi và phân bổ vào các tài khoản khác liên quan đến chi phí sản xuất chung và giá thành sản xuất. Tài khoản 627 chỉ phục vụ để ghi nhận các chi phí sản xuất chung tạm thời trong quá trình hạch toán và phân bổ chúng vào các tài khoản cuối kỳ phù hợp.

Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung có 6 tài khoản cấp 2 để phản ánh các khoản chi phí cụ thể:

 • Tài khoản 6271 – Chi phí nhân viên phân xưởng: Tài khoản này phản ánh các khoản tiền lương và phụ cấp phải trả cho nhân viên quản lý phân xưởng, bộ phận sản xuất. Nó cũng bao gồm tiền ăn giữa ca của nhân viên quản lý phân xưởng, phân xưởng và bộ phận sản xuất. Các khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn và bảo hiểm thất nghiệp cũng được tính theo tỷ lệ quy định trên tiền lương phải trả cho nhân viên phân xưởng, bộ phận, tổ, đội sản xuất.
 • Tài khoản 6272 – Chi phí vật liệu: Tài khoản này phản ánh chi phí vật liệu sử dụng trong phân xưởng, bao gồm vật liệu dùng để sửa chữa và bảo dưỡng TSCĐ, công cụ, dụng cụ được quản lý và sử dụng trong phân xưởng. Nó cũng bao gồm chi phí lán trại tạm thời.
 • Tài khoản 6273 – Chi phí dụng cụ sản xuất: Tài khoản này phản ánh chi phí liên quan đến công cụ, dụng cụ được sử dụng trong hoạt động quản lý của phân xưởng, bộ phận, tổ, đội sản xuất.
 • Tài khoản 6274 – Chi phí khấu hao TSCĐ: Tài khoản này phản ánh chi phí khấu hao của TSCĐ được sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm và thực hiện dịch vụ. Nó cũng bao gồm chi phí khấu hao của TSCĐ dùng chung cho hoạt động của phân xưởng, bộ phận, tổ, đội sản xuất.
 • Tài khoản 6277 – Chi phí dịch vụ mua ngoài: Tài khoản này phản ánh các chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ hoạt động của phân xưởng, bộ phận sản xuất như chi phí sửa chữa, thuê ngoài, điện, nước, điện thoại, tiền thuê TSCĐ và chi phí trả cho nhà thầu phụ đối với các doanh nghiệp xây lắp. Tài khoản này ghi nhận chi phí liên quan đến sửa chữa, bảo trì, điện, nước, và các dịch vụ khác được thuê bên ngoài để phục vụ cho hoạt động sản xuất của phân xưởng, bộ phận sản xuất.
 • Tài khoản 6278 – Chi phí bằng tiền khác: Tài khoản này phản ánh các chi phí khác được thanh toán bằng tiền mặt, ngoài các chi phí đã được nêu trên, để phục vụ cho hoạt động của phân xưởng, bộ phận, tổ, đội sản xuất. Các chi phí này có thể bao gồm các khoản chi tiêu khác như phí dịch vụ, chi phí vận chuyển, chi phí hội nghị và các khoản chi phí khác có liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất.
Kết cấu và nội dung phản ánh
Kết cấu và nội dung phản ánh

Các phương pháp kế toán cho một số giao dịch kinh tế quan trọng

Khi tính tiền lương, tiền công, và các khoản phụ cấp phải trả cho nhân viên của phân xưởng; tiền ăn giữa ca của nhân viên quản lý phân xưởng, bộ phận, tổ, đội sản xuất

Kế toán ghi nhận:

 • Nợ Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung (6271)
 • Có Tài khoản 334 – Phải trả người lao động.

Khi trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp và các khoản hỗ trợ người lao động (như bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm hưu trí tự nguyện) được tính theo tỷ lệ quy định hiện hành trên tiền lương phải trả cho nhân viên phân xưởng, bộ phận sản xuất

Kế toán ghi nhận:

 • Nợ Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung (6271)
 • Có Tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác (3382, 3383, 3384, 3386).

Khi kế toán chi phí nguyên liệu, vật liệu xuất dùng cho phân xưởng (trong trường hợp doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên hàng tồn kho)

Kế toán thực hiện ghi nhận như sau:

 • Khi xuất vật liệu dùng chung cho phân xưởng như sửa chữa, bảo dưỡng TSCĐ dùng cho quản lý điều hành hoạt động của phân xưởng, ta ghi:
  • Nợ Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung (6272)
  • Có Tài khoản 152 – Nguyên liệu, vật liệu.
 • Khi xuất công cụ, dụng cụ sản xuất có tổng giá trị nhỏ sử dụng cho phân xưởng, bộ phận, tổ, đội sản xuất, căn cứ vào phiếu xuất kho, ta ghi:
  • Nợ Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung (6273)
  • Có Tài khoản 153 – Công cụ, dụng cụ.
 • Khi xuất công cụ, dụng cụ sản xuất có tổng giá trị lớn sử dụng cho phân xưởng, bộ phận, tổ, đội sản xuất và cần phân bổ dần, ta ghi:
  • Nợ Tài khoản 242 – Chi phí trả trước
  • Có Tài khoản 153 – Công cụ, dụng cụ.
 • Khi phân bổ giá trị công cụ, dụng cụ vào chi phí sản xuất chung, ta ghi:
  • Nợ Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung (6273)
  • Có Tài khoản 242 – Chi phí trả trước.

Khi trích khấu hao máy móc, thiết bị, nhà xưởng sản xuất và các tài sản cố định khác thuộc phân xưởng, bộ phận, tổ, đội sản xuất

Kế toán ghi:

 • Nợ Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung (6274)
 • Có Tài khoản 214 – Hao mòn TSCĐ.
Các phương pháp kế toán cho một số giao dịch kinh tế quan trọng
Các phương pháp kế toán cho một số giao dịch kinh tế quan trọng

Chi phí điện, nước, điện thoại,… thuộc phân xưởng, bộ phận, tổ, đội sản xuất

Kế toán ghi nhận:

 • Nợ Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung (6278)
 • Nợ Tài khoản 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu được khấu trừ thuế GTGT)
 • Có các Tài khoản 111, 112, 331,…

Trường hợp sử dụng phương pháp trích trước hoặc phân bổ dần số đã chi về chi phí sửa chữa lớn TSCĐ thuộc phân xưởng và tính vào chi phí sản xuất chung

Kế toán thực hiện các ghi chú sau:

 • Khi chi phí sửa chữa lớn TSCĐ thực tế phát sinh, ta ghi:
  • Nợ Tài khoản 2413 – Sửa chữa lớn TSCĐ
  • Nợ Tài khoản 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
  • Có các Tài khoản 331, 111, 112,…
 • Khi chi phí sửa chữa lớn TSCĐ hoàn thành, ta ghi:
  • Nợ các Tài khoản 242, 352
  • Có Tài khoản 2413 – Sửa chữa lớn TSCĐ.
 • Khi trích trước hoặc phân bổ dần số đã chi về chi phí sửa chữa lớn TSCĐ, ta ghi:
  • Nợ Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung (6273)
  • Có các Tài khoản 352, 242.

Trường hợp doanh nghiệp có TSCĐ cho thuê hoạt động và phát sinh chi phí liên quan đến TSCĐ cho thuê hoạt động

Kế toán thực hiện các ghi chú sau:

 • Khi phát sinh các chi phí trực tiếp ban đầu liên quan đến cho thuê hoạt động, ta ghi:
  • Nợ Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung
  • Nợ Tài khoản 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
  • Có các Tài khoản 111, 112, 331,…
 • Định kỳ, tính, và trích khấu hao TSCĐ cho thuê hoạt động vào chi phí sản xuất kinh doanh, ta ghi:
  • Nợ Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung
  • Có Tài khoản 214 – Hao mòn TSCĐ (hao mòn TSCĐ cho thuê hoạt động).

Trong trường hợp doanh nghiệp xây lắp, khi xác định số dự phòng phải trả về bảo hành công trình xây lắp

Kế toán thực hiện các ghi chú sau:

  • Nợ Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung
  • Có Tài khoản 352 – Dự phòng phải trả.
 • Khi phát sinh chi phí sửa chữa, bảo hành công trình xây lắp, ta ghi:
  • Nợ các Tài khoản 621, 622, 623, 627
  • Có các Tài khoản 111, 112, 152, 214, 334,…
 • Cuối kỳ, khi kết chuyển chi phí sửa chữa, bảo hành công trình xây lắp, ta ghi:
  • Nợ Tài khoản 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
  • Có các Tài khoản 621, 622, 623, 627.
 • Khi sửa chữa, bảo hành công trình xây lắp hoàn thành, ta ghi:
  • Nợ Tài khoản 352 – Dự phòng phải trả
  • Có Tài khoản 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.
Các phương pháp kế toán cho một số giao dịch kinh tế quan trọng
Các phương pháp kế toán cho một số giao dịch kinh tế quan trọng

Cuối kỳ kế toán, khi xác định lãi tiền vay phải trả và đã trả được vốn hoá cho tài sản sản xuất dở dang

Kế toán thực hiện các ghi chú sau:

 • Nợ Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung (tài sản đang sản xuất dở dang)
 • Có các Tài khoản 111, 112
 • Có Tài khoản 242 – Chi phí trả trước (nếu trả trước lãi vay).
 • Có Tài khoản 335 – Chi phí phải trả (lãi tiền vay phải trả)
 • Có Tài khoản 343 – Trái phiếu phát hành (chi phí phát hành trái phiếu và số chênh lệch giữa số lãi trái phiếu phải trả tính theo lãi suất thực tế cao hơn số lãi phải trả tính theo lãi suất danh nghĩa được ghi tăng gốc trái phiếu).

Nếu phát sinh các khoản giảm chi phí sản xuất chung

Kế toán thực hiện các ghi chú sau:

 • Nợ các Tài khoản 111, 112, 138,…
 • Có Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung.

Đối với chi phí sản xuất chung sử dụng chung cho hợp đồng hợp tác kinh doanh

Kế toán thực hiện các ghi chú sau:

 • Khi phát sinh chi phí sản xuất chung sử dụng chung cho hợp đồng hợp tác kinh doanh, căn cứ vào hóa đơn và các chứng từ liên quan, ta ghi:
  • Nợ Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung (chi tiết cho từng hợp đồng)
  • Nợ Tài khoản 133 – Thuế GTGT được khấu trừ
  • Có các Tài khoản 111, 112, 331…
 • Định kỳ, kế toán lập Bảng phân bổ chi phí chung (có sự xác nhận của các bên) và xuất hóa đơn GTGT để phân bổ chi phí sản xuất chung sử dụng chung cho hợp đồng hợp tác kinh doanh cho các bên, ta ghi:
  • Nợ Tài khoản 138 – Phải thu khác (chi tiết cho từng đối tác)
  • Có các Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung
  • Có Tài khoản 3331 – Thuế GTGT phải nộp.

Trường hợp khi phân bổ chi phí không cần xuất hóa đơn GTGT, kế toán ghi giảm thuế GTGT đầu vào bằng cách ghi Có Tài khoản 133 – Thuế GTGT được khấu trừ.

Cuối kỳ kế toán

Căn cứ vào Bảng phân bổ chi phí sản xuất chung để kết chuyển hoặc phân bổ chi phí sản xuất chung vào các tài khoản có liên quan cho từng sản phẩm, nhóm sản phẩm, dịch vụ theo tiêu chí phù hợp, kế toán thực hiện các ghi chú sau:

 • Đối với doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên, cuối kỳ kết chuyển chi phí sản xuất chung, ta ghi:
  • Nợ Tài khoản 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
  • Nợ Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán (chi phí SXC cố định không phân bổ)
  • Có Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung.
 • Đối với doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ, cuối kỳ kết chuyển chi phí sản xuất chung, ta ghi:
  • Nợ Tài khoản 631 – Giá thành sản xuất
  • Nợ Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán (chi phí SXC cố định không phân bổ)
  • Có Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung.
Các phương pháp kế toán cho một số giao dịch kinh tế quan trọng
Các phương pháp kế toán cho một số giao dịch kinh tế quan trọng

Qua bài viết này, Blog Phần mềm kế toán rất vui được chia sẻ với bạn đọc về cách hạch toán Tài khoản 627: Chi phí sản xuất chung theo quy định của Thông tư 200 về kế toán. Nếu bạn đọc có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào liên quan đến cách hạch toán Tài khoản 627, hãy để lại trong phần bình luận dưới bài viết. Chúng tôi sẽ rất hân hạnh giải đáp và cung cấp thông tin chi tiết để bạn có thể hiểu rõ hơn về vấn đề này.  Blog Phần mềm kế toán hy vọng rằng thông tin được chia sẻ sẽ hữu ích và mang đến giá trị cho bạn đọc trong quá trình thực hiện kế toán và quản lý tài chính của doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những kiến thức mới nhất và hướng dẫn chi tiết về các vấn đề kế toán để giúp bạn đạt được sự thành công trong hoạt động kinh doanh.

Chia sẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *