Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 622: Chi phí nhân công trực tiếp

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 622 Chi phí nhân công trực tiếp

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 622: Chi phí nhân công trực tiếp

Với mục đích hỗ trợ bạn trong việc thực hiện công việc kế toán theo quy định chi tiết của Thông tư 200/2014/TT-BTC về hạch toán tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp, Blog Phanmemketoan mong muốn chia sẻ với bạn những thông tin chi tiết về tài khoản này cùng với hướng dẫn chi tiết về các bước thực hiện hạch toán liên quan. Chúng tôi tin rằng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về quy trình kế toán cho tài khoản 622 và áp dụng một cách hiệu quả trong công việc hàng ngày. Hãy tiếp tục đọc để khám phá những kiến thức hữu ích này và nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm. Hãy cùng SIS khám phá tài khoản này ngay nhé.

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 622 Chi phí nhân công trực tiếp
Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 622 Chi phí nhân công trực tiếp

Tài khoản 622 là gì? Tài khoản 622 là một tài khoản tài chính được sử dụng để ghi nhận chi phí nhân công trực tiếp theo Thông tư 200. Tài khoản này được sử dụng để phản ánh chi phí nhân công trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất và kinh doanh trong các ngành công nghiệp, xây lắp, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và dịch vụ. Tài khoản 622 cũng áp dụng trong lĩnh vực dịch vụ, bao gồm giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, du lịch, khách sạn, tư vấn và các ngành dịch vụ khác.

Tài khoản 622 là một phần quan trọng của hệ thống tài chính doanh nghiệp, giúp theo dõi và phân loại chi phí nhân công trực tiếp trong các ngành công nghiệp và dịch vụ khác nhau. Việc sử dụng chính xác tài khoản này sẽ giúp doanh nghiệp có cái nhìn rõ ràng về mức độ sử dụng nhân công và quản lý chi phí một cách hiệu quả.

Nguyên tắc kế toán tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp

Tài khoản 622 – Phản ánh chi phí nhân công trực tiếp

Tài khoản 622 là một công cụ tài chính hữu ích được sử dụng để phản ánh và theo dõi các khoản chi phí nhân công trực tiếp trong các ngành công nghiệp, xây lắp, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và dịch vụ:

 • Trong ngành nông nghiệp, tài khoản 622 được áp dụng để ghi nhận chi phí nhân công trực tiếp liên quan đến các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, thu hoạch và các công việc nông nghiệp khác. Điều này bao gồm mức lương và các khoản chi phí trực tiếp khác liên quan đến lao động nông nghiệp trong quá trình sản xuất.
 • Trong lĩnh vực lâm nghiệp, tài khoản 622 được sử dụng để ghi nhận chi phí nhân công trực tiếp trong quá trình khai thác, chế biến và bảo vệ rừng. Các hoạt động như đốn gỗ, vận chuyển, chế biến gỗ và công tác bảo vệ rừng đều đòi hỏi sự đóng góp của lao động nhân công, và tài khoản 622 giúp ghi nhận chi phí này một cách rõ ràng.
 • Trong ngành ngư nghiệp, tài khoản 622 được sử dụng để ghi nhận chi phí nhân công trực tiếp liên quan đến các hoạt động đánh bắt, nuôi trồng và chế biến sản phẩm thủy sản. Việc thuê lao động, trả lương và các khoản chi phí khác liên quan đến nhân công tham gia vào ngư nghiệp được ghi nhận trong tài khoản này.

Ngoài ra, tài khoản 622 cũng được sử dụng trong các ngành dịch vụ như giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, du lịch, khách sạn, tư vấn và các ngành dịch vụ khác:

 • Trong ngành bưu chính viễn thông, tài khoản 622 ghi nhận chi phí nhân công trực tiếp trong các hoạt động gửi, nhận và xử lý thư tín, bưu phẩm, dịch vụ viễn thông, bao gồm cả lương của nhân viên bưu tá, nhân viên phục vụ khách hàng và các công việc liên quan.
 • Trong lĩnh vực du lịch và khách sạn, tài khoản 622 được sử dụng để ghi nhận chi phí nhân công trực tiếp trong việc cung cấp dịch vụ du lịch, quản lý khách sạn và các hoạt động liên quan. Điều này bao gồm tiền lương của nhân viên lễ tân, nhân viên phục vụ, hướng dẫn viên du lịch và các nhân viên khác tham gia vào quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng.
 • Trong lĩnh vực tư vấn, tài khoản 622 được sử dụng để ghi nhận chi phí nhân công trực tiếp của các chuyên gia tư vấn và nhân viên tư vấn tham gia vào quá trình cung cấp dịch vụ tư vấn cho khách hàng.

Chi phí nhân công trực tiếp là tổng hợp các khoản phải trả cho nhân công trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất hàng hoặc cung cấp dịch vụ, bao gồm các khoản sau đây:

 • Tiền lương và tiền công: Đây là số tiền được trả cho người lao động trực tiếp tham gia sản xuất hoặc thực hiện dịch vụ. Tiền lương thường áp dụng cho nhân viên chính thức của doanh nghiệp, trong khi tiền công thường áp dụng cho công nhân tạ temporary or contract workers.
 • Các khoản phụ cấp: Bên cạnh tiền lương và tiền công, nhân công trực tiếp còn được hưởng các khoản phụ cấp khác như phụ cấp chế độ, phụ cấp chức vụ, phụ cấp độc hại, phụ cấp công việc đặc biệt, và các khoản phụ cấp khác phù hợp với quy định của doanh nghiệp.
 • Các khoản trích theo lương: Đây là các khoản tiền được trừ trực tiếp từ lương của nhân công trực tiếp. Bao gồm các khoản trích theo quy định của pháp luật và doanh nghiệp, như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn và bảo hiểm thất nghiệp.
Nguyên tắc kế toán tài khoản 622 - Chi phí nhân công trực tiếp
Nguyên tắc kế toán tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp

Những khoản không hạch toán vào tài khoản 622

Đối với tài khoản này, không được thực hiện việc hạch toán các khoản:

 • Phải trả tiền lương, tiền công
 • Các khoản phụ cấp như tiền thưởng, tiền phụ cấp xăng dầu, tiền trợ cấp công tác
 • Các khoản chi khác liên quan đến nhân viên phân xưởng, nhân viên quản lý, nhân viên thuộc bộ máy quản lý doanh nghiệp và nhân viên bán hàng, bao gồm cả các khoản chi trả từ quỹ nhân viên và quỹ bán hàng.

Tài khoản 622 đối với hoạt động xây lắp

Trong việc xây lắp, đặc biệt là khi liên quan đến việc điều khiển xe, máy thi công và phục vụ máy thi công cũng như các công nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động này, tài khoản này không được sử dụng để ghi nhận các khoản tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp có tính chất lương. Đồng thời, cũng không hạch toán vào tài khoản này các khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn và bảo hiểm thất nghiệp tính trên quỹ lương phải trả cho các công nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động xây lắp, điều khiển máy thi công và phục vụ máy thi công, bao gồm cả nhân viên phân xưởng.

Mở chi tiết tài khoản 622

Theo quy định, để quản lý chi tiết các khoản chi phí trong hoạt động sản xuất và kinh doanh, Tài khoản 622 phải được mở ra với chi tiết theo từng đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và kinh doanh.

Khi mở chi tiết Tài khoản 622 theo đối tượng tập hợp chi phí, doanh nghiệp có thể phân loại và ghi nhận đúng các khoản chi phí sản xuất và kinh doanh theo từng ngành, dự án, sản phẩm, địa điểm, hoặc bất kỳ đối tượng nào khác phù hợp với quy trình và hoạt động kinh doanh của mình. Điều này nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thể theo dõi và kiểm soát chặt chẽ các khoản chi tiêu tương ứng với mỗi loại hoạt động cụ thể, giúp cải thiện hiệu quả sản xuất và kinh doanh, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong công tác kế toán và báo cáo tài chính.

Đối với phần chi phí vượt trên mức bình thường

Nếu phần chi phí nhân công trực tiếp vượt quá mức bình thường, theo quy định, nó không được tính vào giá thành của sản phẩm hoặc dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp. Thay vào đó, chi phí này phải được kết chuyển ngay vào Tài khoản 632 có tên gọi là “Giá vốn hàng bán”.

Việc kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp vượt trên mức bình thường vào Tài khoản 632 cũng giúp doanh nghiệp có cái nhìn rõ hơn về chi phí thực tế và hiệu quả kinh doanh của sản phẩm hoặc dịch vụ đó. Đồng thời, nó cũng giúp rà soát, kiểm tra và điều chỉnh chi phí nhân công một cách kịp thời và chính xác, từ đó tối ưu hóa quản lý chi phí và năng suất lao động, góp phần vào sự phát triển và cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.

Nguyên tắc kế toán tài khoản 622 - Chi phí nhân công trực tiếp
Nguyên tắc kế toán tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp

Kết cấu và nội dung phản ánh

Bên Nợ: là phần chi phí nhân công trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất sản phẩm và thực hiện dịch vụ. Chi phí này bao gồm tiền lương, tiền công lao động và các khoản trích trên tiền lương, tiền công theo quy định trong kỳ.

Bên Có:

 • Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp vào Tài khoản Nợ 154 có tên gọi là “Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang” hoặc vào Tài khoản Nợ 631 có tên gọi là “Giá thành sản xuất”. Điều này giúp ghi nhận các chi phí nhân công trực tiếp trong quá trình sản xuất và kinh doanh, cũng như xác định mức đầu tư và chi phí liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ.
 • Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp vượt quá mức bình thường vào Tài khoản 632. Điều này đảm bảo rằng các chi phí nhân công vượt quá mức bình thường không được tính vào giá thành của sản phẩm hoặc dịch vụ. Thay vào đó, chúng được ghi nhận riêng trong Tài khoản 632, có tên là “Giá vốn hàng bán”.

Ngoài ra, cần lưu ý rằng Tài khoản 622 không có số dư cuối kỳ. Điều này có nghĩa là tất cả các khoản chi phí nhân công trực tiếp sẽ được kết chuyển vào các Tài khoản Nợ hoặc Tài khoản 632, không để lại số dư trong Tài khoản 622 sau khi kỳ kế toán kết thúc.

Lưu ý khi kế toán Tài khoản 622

Khi thực hiện kế toán Tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp, kế toán cần lưu ý các điểm sau:

 • Phân loại chi phí nhân công trực tiếp: Chi phí nhân công trực tiếp bao gồm tiền lương, tiền công lao động và các khoản trích trên tiền lương, tiền công theo quy định phát sinh trong kỳ. Chúng ta cần xác định và ghi nhận đúng các khoản chi phí này để đảm bảo tính chính xác trong báo cáo tài chính.
 • Ghi nợ Tài khoản 622: Số tiền chi phí nhân công trực tiếp được ghi vào bên Nợ Tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp. Đây là tài khoản dùng để ghi nhận và theo dõi các chi phí liên quan đến nhân công trực tiếp trong quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ.
 • Ghi có Tài khoản phù hợp: Số tiền được ghi vào các Tài khoản phù hợp tương ứng với việc sử dụng chi phí nhân công trực tiếp. Ví dụ, có thể ghi vào Tài khoản 334 – Phải trả người lao động để ghi nhận số tiền phải trả cho người lao động.

Lưu ý, trong quá trình kế toán Tài khoản 622, chúng ta cần tuân thủ đúng các quy định kế toán và quy định pháp luật liên quan để đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong công tác kế toán của doanh nghiệp.

Lưu ý khi kế toán Tài khoản 622
Lưu ý khi kế toán Tài khoản 622

Các phương pháp kế toán cho một số giao dịch kinh tế quan trọng

Ghi nhận chi phí nhân công trực tiếp và phải trả người lao động

Căn cứ vào Bảng phân bổ tiền lương, ghi nhận số tiền lương, tiền công và các khoản phải trả khác cho nhân công trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất sản phẩm và thực hiện dịch vụ. Để thực hiện việc này, kế toán sử dụng các tài khoản sau:

 • Bên Nợ: Số tiền chi phí nhân công trực tiếp được ghi vào Tài khoản 622 có tên gọi là “Chi phí nhân công trực tiếp”.
 • Bên Có: Số tiền phải trả cho người lao động được ghi vào Tài khoản 334 có tên gọi là “Phải trả người lao động”.

Ghi nhận các khoản trích và phải trả khác đối với công nhân trực tiếp

Tính và trích các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp, cùng các khoản hỗ trợ khác (như bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm hưu trí tự nguyện…) cho công nhân trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất sản phẩm và thực hiện dịch vụ. Phần tính vào chi phí doanh nghiệp phải chịu, kế toán ghi nhận như sau:

 • Bên Nợ: Số tiền chi phí nhân công trực tiếp được ghi vào Tài khoản 622 có tên gọi là “Chi phí nhân công trực tiếp”.
 • Bên Có: Số tiền phải trả và phải nộp khác được ghi vào Tài khoản 338, bao gồm các tài khoản con như 3382, 3383, 3384 và 3386.

Ghi nhận trích trước tiền lương nghỉ phép cho công nhân sản xuất

Khi trích trước tiền lương nghỉ phép cho công nhân sản xuất, kế toán ghi nhận như sau:

 • Bên Nợ: Số tiền trích trước tiền lương nghỉ phép được ghi vào Tài khoản 622 có tên gọi là “Chi phí nhân công trực tiếp”.
 • Bên Có: Số tiền trích trước được ghi vào Tài khoản 335 có tên gọi là “Chi phí phải trả”.

Ghi nhận số tiền phải trả về tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất

Khi công nhân sản xuất thực tế nghỉ phép, kế toán phản ánh số tiền phải trả về tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất như sau:

 • Bên Nợ: Số tiền phải trả về tiền lương nghỉ phép được ghi vào Tài khoản 335 có tên gọi là “Chi phí phải trả”.
 • Bên Có: Số tiền phải trả người lao động được ghi vào Tài khoản 334 có tên gọi là “Phải trả người lao động”.

Ghi nhận và phân bổ chi phí nhân công sử dụng chung cho hợp đồng hợp tác kinh doanh

Khi có chi phí nhân công sử dụng chung cho hợp đồng hợp tác kinh doanh, kế toán thực hiện các bước ghi nhận và phân bổ như sau:

 • Ghi nhận chi phí nhân công trực tiếp (chi tiết cho từng hợp đồng):
  • Bên Nợ: Số tiền chi phí nhân công trực tiếp được ghi vào Tài khoản 622 có tên gọi là “Chi phí nhân công trực tiếp” (chi tiết từng hợp đồng).
  • Bên Có: Số tiền được ghi vào các tài khoản như 111, 112, 334… tương ứng với việc sử dụng chung chi phí nhân công.
 • Định kỳ, kế toán lập Bảng phân bổ chi phí chung và xuất hoá đơn GTGT:
  • Bên Nợ: Số tiền phải thu khác được ghi vào Tài khoản 138 (chi tiết cho từng đối tác).
  • Bên Có: Số tiền chi phí nhân công trực tiếp được ghi vào Tài khoản 622 và số tiền thuế GTGT phải nộp được ghi vào Tài khoản 3331.

Trong trường hợp không phải xuất hóa đơn GTGT khi phân bổ chi phí, kế toán ghi giảm thuế GTGT đầu vào như sau:

 • Bên Có: Số tiền thuế GTGT được khấu trừ được ghi vào Tài khoản 133.

Phân bổ và kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp cuối kỳ kế toán

Khi đến cuối kỳ kế toán, kế toán thực hiện phân bổ và kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp như sau:

 • Bên Nợ: Số tiền chi phí nhân công trực tiếp được phân bổ và kết chuyển vào Tài khoản 154 có tên gọi là “Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang” hoặc vào Tài khoản 631 có tên gọi là “Giá thành sản xuất” (sử dụng phương pháp kiểm kê định kỳ) hoặc vào Tài khoản 632 nếu số tiền vượt quá mức bình thường, có tên gọi là “Giá vốn hàng bán”.
 • Bên Có: Số tiền được ghi vào Tài khoản 622 có tên gọi là “Chi phí nhân công trực tiếp”.
Các phương pháp kế toán cho một số giao dịch kinh tế quan trọng
Các phương pháp kế toán cho một số giao dịch kinh tế quan trọng

Qua bài viết này, Blog Phần mềm kế toán rất vui được chia sẻ với bạn đọc về cách hạch toán Tài khoản 622: Chi phí nhân công trực tiếp theo quy định của Thông tư 200 về kế toán. Nếu bạn đọc có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào liên quan đến cách hạch toán Tài khoản 622, hãy để lại trong phần bình luận dưới bài viết. Chúng tôi sẽ rất hân hạnh giải đáp và cung cấp thông tin chi tiết để bạn có thể hiểu rõ hơn về vấn đề này.  Blog Phần mềm kế toán hy vọng rằng thông tin được chia sẻ sẽ hữu ích và mang đến giá trị cho bạn đọc trong quá trình thực hiện kế toán và quản lý tài chính của doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những kiến thức mới nhất và hướng dẫn chi tiết về các vấn đề kế toán để giúp bạn đạt được sự thành công trong hoạt động kinh doanh.

Chia sẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *