Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 341: Vay và nợ thuê tài chính

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 341 Vay và nợ thuê tài chính

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 341: Vay và nợ thuê tài chính

Nhằm hỗ trợ bạn trong việc thực hiện công việc kế toán theo quy định chi tiết của Thông tư 200/2014/TT-BTC về hạch toán tài khoản 341 – Vay và nợ thuê tài chính, Blog Phanmemketoan muốn cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về tài khoản này cùng hướng dẫn một cách sâu sắc về các bước thực hiện hạch toán liên quan. Chúng tôi tin rằng thông tin trong bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ quy trình kế toán cho tài khoản 341 và áp dụng một cách hiệu quả trong công việc hàng ngày. Mời bạn tiếp tục đọc để khám phá những kiến thức hữu ích này và nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm. Cùng SIS tìm hiểu về tài khoản này ngay nhé.

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 341 Vay và nợ thuê tài chính
Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 341 Vay và nợ thuê tài chính

Tài khoản 341 – Vay và nợ thuê tài chính theo Thông tư 200 được sử dụng để phản ánh các khoản tiền vay, nợ thuê tài chính và tình hình thanh toán các khoản tiền vay, nợ thuê tài chính của doanh nghiệp. Tài khoản này không bao gồm các khoản vay dưới hình thức phát hành trái phiếu hoặc phát hành cổ phiếu ưu đãi có điều khoản bắt buộc bên phát hành phải mua lại tại một thời điểm nhất định trong tương lai.

Trong bài viết này, Blog Phần Mềm Kế Toán sẽ cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách hạch toán tài khoản 341 – Vay và nợ thuê tài chính theo Thông tư 200. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn đọc cách thực hiện quy trình hạch toán một cách đầy đủ và chính xác, giúp bạn áp dụng thông tin này vào công việc kế toán của doanh nghiệp một cách hiệu quả. Chúng tôi hy vọng rằng thông tin mà chúng tôi cung cấp sẽ giúp bạn có kiến thức và kỹ năng cần thiết để quản lý tài chính của doanh nghiệp một cách hiệu quả và chính xác.

Nguyên tắc kế toán tài khoản 341 – Vay và nợ thuê tài chính

Tài khoản 341 có vai trò quan trọng trong phản ánh nợ vay và nợ thuê tài chính của doanh nghiệp

Trong hệ thống kế toán của một doanh nghiệp, tài khoản 341 đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc phản ánh các khoản tiền vay, nợ thuê tài chính và tình hình thanh toán liên quan đến chúng. Đây là một trong những tài khoản chủ chốt, giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan về nợ vay và nợ thuê tài chính, cung cấp thông tin quan trọng để quản lý tài chính hiệu quả.

Tài khoản 341 được sử dụng để ghi nhận các khoản tiền vay và nợ thuê tài chính mà doanh nghiệp đã vay hoặc thuê từ các bên thứ ba. Đây có thể là các khoản vay từ ngân hàng, các tổ chức tín dụng hoặc các đối tác kinh doanh khác. Việc ghi nhận chi tiết các khoản nợ này trong tài khoản 341 giúp cho doanh nghiệp có thể theo dõi số tiền vay và nợ thuê tài chính mà mình đang phải trả trong quá trình hoạt động kinh doanh. Tài khoản này cũng đóng vai trò quan trọng trong việc theo dõi tình hình thanh toán các khoản vay và nợ thuê tài chính. Thông qua việc ghi nhận các thông tin liên quan đến thanh toán, doanh nghiệp có thể biết được mức độ nợ nần hiện tại và khả năng thanh toán trong tương lai. Từ đó, doanh nghiệp có thể đưa ra các quyết định tài chính phù hợp, tạo điều kiện để duy trì sự ổn định và phát triển bền vững.

Quản lý kỳ hạn và chi trả của các khoản vay và nợ thuê tài chính trong doanh nghiệp

Doanh nghiệp phải theo dõi kỹ hàng các kỳ hạn phải trả của các khoản vay và nợ thuê tài chính để đảm bảo quản lý tài chính hiệu quả. Điều này đảm bảo rằng các khoản vay và nợ thuê tài chính được chi trả đúng hạn và giúp doanh nghiệp duy trì mối quan hệ tốt với các bên thứ ba. Khi trình bày báo cáo tài chính và kế toán, các khoản vay và nợ thuê tài chính có thời gian trả nợ hơn 12 tháng kể từ thời điểm lập báo cáo được xem là vay và nợ thuê tài chính dài hạn. Điều này ánh xạ tới những khoản nợ mà doanh nghiệp phải trả trong một khoảng thời gian dài, tức là sau hơn 12 tháng tính từ thời điểm báo cáo tài chính. Việc xác định và phân loại đúng các khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn là cần thiết để hiểu rõ trạng thái tài chính của doanh nghiệp trong dài hạn và lập kế hoạch chi trả phù hợp.

Các khoản vay và nợ thuê tài chính đến hạn trả trong vòng 12 tháng tiếp theo kể từ thời điểm lập báo cáo tài chính được xem là vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn. Đây là những khoản nợ mà doanh nghiệp phải trả trong thời gian gần đây, trong vòng một năm tính từ thời điểm báo cáo tài chính. Việc xác định và phân loại đúng các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giúp doanh nghiệp lập kế hoạch chi trả một cách cụ thể và đáng tin cậy.

Hạch toán và vốn hóa các chi phí đi vay liên quan

Trong quá trình vay vốn, ngoài lãi vay phải trả, còn tồn tại các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc vay, chẳng hạn như chi phí thẩm định, kiểm toán, lập hồ sơ vay vốn và các chi phí tài chính khác. Cách hạch toán và vốn hóa các chi phí này có thể ảnh hưởng đến báo cáo tài chính và quản lý tài chính của doanh nghiệp.

Theo quy định kế toán, các chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến khoản vay (ngoài lãi vay phải trả) được hạch toán vào chi phí tài chính. Điều này bao gồm các chi phí như phí thẩm định dự án, phí kiểm toán, phí lập hồ sơ vay vốn và các khoản chi phí tài chính khác. Bằng cách hạch toán vào chi phí tài chính, doanh nghiệp có thể phản ánh rõ ràng các khoản chi phí liên quan đến quá trình vay vốn trong báo cáo tài chính của mình. Tuy nhiên, trong trường hợp các chi phí này phát sinh từ khoản vay riêng dành cho mục đích đầu tư, xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang, có thể áp dụng vốn hóa. Vốn hóa có nghĩa là các chi phí này được ghi nhận vào giá trị tài sản đang được xây dựng hoặc sản xuất. Điều này cho phép doanh nghiệp chuyển các chi phí đi vay này từ chi phí tài chính sang tài sản, tăng giá trị tài sản và phản ánh mức độ tương ứng với việc sử dụng vốn vay cho mục đích cụ thể.

Nguyên tắc kế toán tài khoản 341 - Vay và nợ thuê tài chính
Nguyên tắc kế toán tài khoản 341 – Vay và nợ thuê tài chính

Phản ánh nợ thuê tài chính trong tài khoản 341 và cách tính số nợ thuê

Trong tài khoản 341, các khoản nợ thuê tài chính được phản ánh trên bên Có, đại diện cho tổng số tiền phải trả trong quá trình thuê. Số nợ thuê được tính bằng cách xem xét giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu hoặc giá trị hợp lý của tài sản thuê. Khi doanh nghiệp thuê tài sản thông qua hợp đồng thuê tài chính, nó phải trả một khoản tiền thuê định kỳ theo thỏa thuận. Tổng số tiền phải trả trong quá trình thuê được ghi nhận trong tài khoản 341. Để tính toán số nợ thuê, hai phương pháp chính được sử dụng là giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu và giá trị hợp lý của tài sản thuê.

Phương pháp giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu dựa trên việc áp dụng tỷ lệ chiết khấu lên các khoản thanh toán tiền thuê trong tương lai. Tỷ lệ chiết khấu được xác định dựa trên mức độ rủi ro và mức độ lợi ích kỳ vọng từ việc sở hữu tài sản thuê. Phương pháp giá trị hợp lý của tài sản thuê đánh giá giá trị kỳ vọng của tài sản thuê trong quá trình sử dụng. Điều này có thể bao gồm giá trị thị trường của tài sản hoặc giá trị dự kiến của tài sản dựa trên các yếu tố như sức mua và khả năng thu hồi giá trị sau khi hết hạn thuê.

Dựa trên phương pháp lựa chọn, tổng số nợ thuê tài chính được tính toán và ghi nhận vào tài khoản 341, phản ánh số tiền mà doanh nghiệp phải trả trong quá trình thuê tài sản. Việc chính xác và minh bạch trong phản ánh nợ thuê tài chính trong tài khoản 341 là quan trọng để quản lý tài chính hiểu rõ hơn về trạng thái nợ và đưa ra quyết định tài chính phù hợp.

Hạch toán và theo dõi vay nợ và tài sản ngoại tệ của doanh nghiệp

Đối với các hoạt động vay nợ và sở hữu tài sản ngoại tệ, doanh nghiệp cần thực hiện hạch toán chi tiết và theo dõi từng đối tượng, khế ước vay nợ và loại tài sản tương ứng. Khi làm việc với vay nợ ngoại tệ, việc hạch toán và theo dõi phải tuân theo các nguyên tắc sau:

 • Quy đổi tỷ giá: Các khoản vay và nợ ngoại tệ phải được quy đổi sang đơn vị tiền tệ kế toán dựa trên tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch.
 • Trả nợ và vay ngoại tệ: Khi thực hiện việc trả nợ hoặc vay bằng ngoại tệ, số tiền phải được quy đổi cho bên Nợ (tài khoản 341) theo tỷ giá ghi sổ kế toán thực tế đích danh cho từng đối tượng.
 • Đánh giá lại theo tỷ giá: Khi lập Báo cáo tài chính, số dư các khoản vay và nợ thuê tài chính ngoại tệ phải được đánh giá lại theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm lập Báo cáo tài chính.
 • Chênh lệch tỷ giá: Các chênh lệch tỷ giá phát sinh từ thanh toán và đánh giá lại cuối kỳ các khoản vay và nợ thuê tài chính ngoại tệ được hạch toán vào doanh thu hoặc chi phí hoạt động tài chính.
Nguyên tắc kế toán tài khoản 341 - Vay và nợ thuê tài chính
Nguyên tắc kế toán tài khoản 341 – Vay và nợ thuê tài chính

Kết cấu và nội dung phản ảnh tài khoản 341

Bên Nợ

 • Số tiền đã trả nợ của các khoản vay, nợ thuê tài chính: Đây là số tiền mà doanh nghiệp đã trả để thanh toán các khoản vay và nợ thuê tài chính trong một khoảng thời gian nhất định.
 • Số tiền vay, nợ được giảm do được bên cho vay, chủ nợ chấp thuận: Trong trường hợp doanh nghiệp được sự chấp thuận từ phía bên cho vay hoặc chủ nợ, số tiền vay hoặc nợ thuê tài chính có thể giảm đi. Điều này có thể xảy ra khi có sự thương lượng, tái cấu trúc hoặc trả nợ trước hạn.
 • Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư vay, nợ thuê tài chính bằng ngoại tệ cuối kỳ (trong trường hợp tỷ giá ngoại tệ giảm so với Đồng Việt Nam): Khi đánh giá lại số dư vay hoặc nợ thuê tài chính bằng ngoại tệ cuối kỳ, nếu tỷ giá ngoại tệ giảm so với Đồng Việt Nam, sẽ có sự chênh lệch tỷ giá hối đoái. Điều này có thể gây ra ảnh hưởng đến giá trị của các khoản nợ và tài sản ngoại tệ của doanh nghiệp.

Bên Có

 • Số tiền vay, nợ thuê tài chính phát sinh trong kỳ: Đây là số tiền mà doanh nghiệp đã vay hoặc nợ thuê tài chính trong một khoảng thời gian cụ thể. Việc này có thể diễn ra khi doanh nghiệp cần tài trợ hoặc hỗ trợ tài chính để thực hiện các dự án, hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư vào các tài sản.
 • Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư vay, nợ thuê tài chính bằng ngoại tệ cuối kỳ (trong trường hợp tỷ giá ngoại tệ tăng so với Đồng Việt Nam): Khi đánh giá lại số dư vay hoặc nợ thuê tài chính bằng ngoại tệ cuối kỳ, nếu tỷ giá ngoại tệ tăng so với Đồng Việt Nam, sẽ có sự chênh lệch tỷ giá hối đoái.

Số dư bên Có: Số dư vay, nợ thuê tài chính chưa đến hạn trả.

Tài khoản 341 – Vay và nợ thuê tài chính có 2 tài khoản cấp 2

Tài khoản 3411 – Các khoản đi vay: Tài khoản này phản ánh giá trị các khoản tiền đi vay và tình hình thanh toán các khoản tiền vay của doanh nghiệp. Đây là nơi ghi nhận các khoản vay mà doanh nghiệp đã nhận từ các bên cho vay. Tuy nhiên, tài khoản này không phản ánh các khoản vay dưới hình thức phát hành trái phiếu.

Tài khoản 3412 – Nợ thuê tài chính: Tài khoản này phản ánh giá trị khoản nợ thuê tài chính và tình hình thanh toán nợ thuê tài chính của doanh nghiệp. Đây là nơi ghi nhận các khoản nợ thuê tài chính mà doanh nghiệp đã thực hiện. Tài khoản này giúp theo dõi và quản lý các khoản nợ thuê tài chính đang tồn tại trong doanh nghiệp.

Kết cấu và nội dung phản ảnh tài khoản 341
Kết cấu và nội dung phản ảnh tài khoản 341

Các phương pháp kế toán cho một số giao dịch kinh tế quan trọng

Vay bằng tiền

 • Trường hợp vay bằng Đồng Việt Nam (nhập về quỹ hoặc gửi vào Ngân hàng), hạch toán như sau:
  • Nợ TK 111 – Tiền mặt (1111)
  • Nợ TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng (1121)
  • Có TK 341 – Vay và nợ thuê tài chính (3411).
 • Trường hợp vay bằng ngoại tệ, cần quy đổi thành Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế, hạch toán như sau:
  • Nợ TK 111 – Tiền mặt (1112) (vay nhập quỹ)
  • Nợ TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng (1122) (vay gửi vào ngân hàng)
  • Nợ các TK 221, 222 (vay đầu tư vào công ty con, liên kết, liên doanh)
  • Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán (vay thanh toán thẳng cho người bán)
  • Nợ TK 211 – Tài sản cố định hữu hình (vay mua TSCĐ)
  • Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
  • Có TK 341 – Vay và nợ thuê tài chính (3411).
 • Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến khoản vay (ngoài lãi vay phải trả) như chi phí kiểm toán, lập hồ sơ thẩm định, hạch toán như sau:
  • Nợ các TK 241, 635
  • Có các TK 111, 112, 331.

Trường hợp vay chuyển thẳng cho người bán để mua sắm hàng tồn kho, TSCĐ hoặc thanh toán về đầu tư XDCB và thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Kế toán hạch toán như sau:

 • Nợ các TK 152, 153, 156, 211, 213, 241 (giá mua chưa có thuế GTGT)
 • Nợ TK 213 – TSCĐ vô hình (giá mua chưa có thuế GTGT)
 • Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1332)
 • Có TK 341 – Vay và nợ thuê tài chính (3411).

Nếu thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, giá trị TSCĐ mua sắm, xây dựng sẽ được ghi nhận bao gồm cả thuế GTGT.

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến khoản vay (ngoài lãi vay phải trả) như chi phí kiểm toán, lập hồ sơ thẩm định sẽ được hạch toán tương tự như bút toán trong mục trước (mục a).

Trường hợp vay thanh toán hoặc ứng vốn (trả trước) cho người bán, người nhận thầu về XDCB, để thanh toán các khoản chi phí

 • Kế toán hạch toán như sau:
 • Nợ các TK 331, 641, 642, 811
 • Có TK 341 – Vay và thuê tài chính (3411).

Trường hợp vay để thanh toán hoặc ứng vốn (trả trước) cho người bán, người nhận thầu về XDCB để thanh toán các khoản chi phí

Quy trình hạch toán như sau:

 • Nợ các TK 331, 641, 642, 811
 • Có TK 341 – Vay và nợ thuê tài chính (3411).
Các phương pháp kế toán cho một số giao dịch kinh tế quan trọng
Các phương pháp kế toán cho một số giao dịch kinh tế quan trọng

Trường hợp lãi vay phải trả được nhập gốc

Quy trình hạch toán như sau:

 • Nợ TK 635 – Chi phí tài chính
 • Nợ các TK 154, 241 (nếu lãi vay được vốn hóa)
 • Có TK 341 – Vay và nợ thuê tài chính (3411).

Khi trả nợ vay bằng Đồng Việt Nam hoặc bằng tiền thu nợ từ khách hàng

Quy trình hạch toán như sau:

 • Nợ TK 341 – Vay và nợ thuê tài chính (3411)
 • Có các TK 111, 112, 131.

Khi trả nợ vay bằng ngoại tệ

Quy trình hạch toán như sau:

 • Nợ TK 341 – Vay và nợ thuê tài chính (theo tỷ giá ghi sổ của TK 3411)
 • Nợ TK 635 – Chi phí tài chính (lỗ tỷ giá)
 • Có các TK 111, 112 (theo tỷ giá trên sổ kế toán của TK 111, 112)
 • Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (lãi tỷ giá).

Khi thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động thuê tài chính

Trong trường hợp này, ta sẽ tuân thủ quy định của Tài khoản 212 – Tài sản cố định thuê tài chính. Dưới đây là một số hạch toán phổ biến:

 • Ghi nhận việc thuê tài sản cố định từ bên cho thuê: Nợ TK 212 – Tài sản cố định thuê tài chính Có TK 341 – Vay và nợ thuê tài chính (hoặc TK tương ứng)
 • Hạch toán thanh toán tiền thuê tài chính hàng tháng: Nợ TK 341 – Vay và nợ thuê tài chính Có TK 111 – Tiền mặt hoặc TK 112 – Tiền gửi ngân hàng
 • Ghi nhận chi phí lãi thuê tài chính: Nợ TK 635 – Chi phí tài chính Có TK 341 – Vay và nợ thuê tài chính
 • Đánh giá lại giá trị tài sản cố định thuê tài chính: Nợ/Có TK 212 – Tài sản cố định thuê tài chính (đánh giá lại giá trị)

Ngoài ra, cần tuân thủ các quy định khác liên quan đến việc thuê tài chính theo quy định của Tổng cục Thuế và các cơ quan quản lý tài chính, kế toán.

Khi lập Báo cáo tài chính

Khi lập Báo cáo tài chính, chúng ta sẽ đánh giá lại số dư vay và nợ thuê tài chính bằng ngoại tệ theo tỷ giá giao dịch thực tế cuối kỳ. Dưới đây là cách hạch toán khi phát sinh chênh lệch tỷ giá hối đoái:

 • Nếu phát sinh lỗ tỷ giá hối đoái: Nợ TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái Có TK 341 – Vay và nợ thuê tài chính.
 • Nếu phát sinh lãi tỷ giá hối đoái: Nợ TK 341 – Vay và nợ thuê tài chính Có TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái.

Lưu ý rằng các tài khoản và bút toán cụ thể có thể thay đổi tùy theo hệ thống kế toán cụ thể của từng doanh nghiệp.

Các phương pháp kế toán cho một số giao dịch kinh tế quan trọng
Các phương pháp kế toán cho một số giao dịch kinh tế quan trọng

Qua bài viết này, Blog Phanmemketoan rất vui được chia sẻ với bạn đọc về cách hạch toán Tài khoản 341 – Vay và nợ thuê tài chính theo quy định của Thông tư 200 về kế toán. Nếu bạn đọc có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào liên quan đến cách hạch toán Tài khoản 341 – Vay và nợ thuê tài chính, hãy để lại trong phần bình luận dưới bài viết. Chúng tôi sẽ rất hân hạnh giải đáp và cung cấp thông tin chi tiết để bạn có thể hiểu rõ hơn về vấn đề này. Blog Phanmemketoan hy vọng rằng thông tin được chia sẻ sẽ hữu ích và mang đến giá trị cho bạn đọc trong quá trình thực hiện kế toán và quản lý tài chính của doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những kiến thức mới nhất và hướng dẫn chi tiết về các vấn đề kế toán để giúp bạn đạt được sự thành công trong hoạt động kinh doanh.

Chia sẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *