Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 153 – Công cụ, dụng cụ

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 153 - Công cụ, dụng cụ

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 153 – Công cụ, dụng cụ

Với mục tiêu hỗ trợ bạn trong việc thực hiện công việc kế toán theo quy định chi tiết của Thông tư 200/2014/TT-BTC về hạch toán tài khoản 153 – Công cụ, dụng cụ, Blog Phanmemketoan.net mong muốn chia sẻ với bạn những thông tin chi tiết về tài khoản này và cung cấp hướng dẫn đầy đủ về từng bước thực hiện hạch toán liên quan. Chúng tôi tin rằng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về quy trình kế toán cho tài khoản 153 và áp dụng một cách hiệu quả trong công việc hàng ngày. Hãy tiếp tục đọc để khám phá những kiến thức hữu ích này và nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm. Hãy cùng S.I.S Việt Nam khám phá tài khoản này ngay nhé.

Nguyên tắc kế toán Tài khoản 153

Nguyên tắc kế toán Tài khoản 153
Nguyên tắc kế toán Tài khoản 153

Tài khoản 153 – Công cụ, dụng cụ

Tài khoản 153 được sử dụng để phản ánh trị giá hiện có và biến động tăng, giảm các loại công cụ, dụng cụ của doanh nghiệp. Công cụ, dụng cụ là những tư liệu lao động không đủ các tiêu chuẩn về giá trị và thời gian sử dụng quy định đối với TSCĐ (Tài sản cố định). Vì vậy, công cụ, dụng cụ được quản lý và hạch toán như nguyên liệu, vật liệu.

Các loại tư liệu lao động sau đây nếu không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ thì được ghi nhận là công cụ, dụng cụ:

 • Các đà giáo, ván khuôn, công cụ, dụng cụ gá lắp chuyên dùng cho sản xuất xây lắp.
 • Các loại bao bì bán kèm theo hàng hóa có tính tiền riêng, nhưng trong quá trình bảo quản hàng hóa vận chuyển trên đường và dự trữ trong kho có tính giá trị hao mòn để trừ dần giá trị của bao bì.
 • Những dụng cụ, đồ nghề bằng thuỷ tinh, sành, sứ.
 • Phương tiện quản lý, đồ dùng văn phòng.
 • Quần áo, giày dép chuyên dùng để làm việc,…

Kế toán nhập, xuất, tồn kho công cụ, dụng cụ

Kế toán nhập, xuất, tồn kho công cụ, dụng cụ trên tài khoản 153 được thực hiện theo giá gốc. Giá gốc nhập kho công cụ, dụng cụ được xác định như quy định đối với nguyên liệu, vật liệu (xem giải thích ở tài khoản 152).

Phương pháp tính giá trị tồn kho công cụ, dụng cụ

Việc tính giá trị tồn kho công cụ, dụng cụ có thể thực hiện theo một trong ba phương pháp sau:

 • Nhập trước – Xuất trước: Tính giá trị tồn kho dựa trên nguyên tắc hàng hóa nhập trước sẽ xuất trước.
 • Thực tế đích danh: Tính giá trị tồn kho dựa trên việc xác định đích danh cụ thể cho từng công cụ, dụng cụ.
 • Bình quân gia quyền: Tính giá trị tồn kho bằng cách áp dụng bình quân gia quyền của các mua hàng trong kỳ.

Kế toán chi tiết công cụ, dụng cụ

Kế toán chi tiết công cụ, dụng cụ phải được thực hiện theo từng kho, từng loại, từng nhóm, từng thứ công cụ, dụng cụ. Công cụ, dụng cụ xuất dùng cho sản xuất, kinh doanh, cho thuê phải được theo dõi về hiện vật và giá trị trên sổ kế toán chi tiết theo nơi sử dụng, theo đối tượng thuê và người chịu trách nhiệm vật chất. Đối với công cụ, dụng cụ có giá trị lớn, quý hiếm phải có thể thức bảo quản đặc biệt.

Kế toán công cụ, dụng cụ có giá trị nhỏ

Đối với các công cụ, dụng cụ có giá trị nhỏ khi xuất dùng cho sản xuất, kinh doanh, phải ghi nhận toàn bộ một lần vào chi phí sản xuất, kinh doanh.

Kế toán luân chuyển và cho thuê công cụ, dụng cụ

Trường hợp công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển, đồ dùng cho thuê xuất dùng hoặc cho thuê liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nhiều kỳ kế toán thì được ghi nhận vào tài khoản 242 “Chi phí trả trước” và phân bổ dần vào chi phí sản xuất, kinh doanh.

Kế toán công cụ, dụng cụ liên quan đến ngoại tệ

Công cụ, dụng cụ liên quan đến các giao dịch bằng ngoại tệ được thực hiện theo quy định tại Điều 69 – hướng dẫn phương pháp kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái.

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 153 – Công cụ, dụng cụ

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 153 - Công cụ, dụng cụ
Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 153 – Công cụ, dụng cụ

Bên Nợ

 • Trị giá thực tế của công cụ, dụng cụ nhập kho do mua ngoài, tự chế, thuê ngoài gia công chế biến, nhận góp vốn.
 • Trị giá công cụ, dụng cụ cho thuê nhập lại kho.
 • Trị giá thực tế của công cụ, dụng cụ thừa phát hiện khi kiểm kê.
 • Kết chuyển trị giá thực tế của công cụ, dụng cụ tồn kho cuối kỳ (trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).

Bên Có

 • Trị giá thực tế của công cụ, dụng cụ xuất kho sử dụng cho sản xuất, kinh doanh, cho thuê hoặc góp vốn.
 • Chiết khấu thương mại khi mua công cụ, dụng cụ được hưởng.
 • Trị giá công cụ, dụng cụ trả lại cho người bán hoặc được người bán giảm giá.
 • Trị giá công cụ, dụng cụ thiếu phát hiện trong kiểm kê.
 • Kết chuyển trị giá thực tế của công cụ, dụng cụ tồn kho đầu kỳ (trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).

Số dư bên Nợ

Trị giá thực tế của công cụ, dụng cụ tồn kho.

Tài khoản 153 – Công cụ, dụng cụ, bao gồm 4 tài khoản cấp 2

Tài khoản 1531 – Công cụ, dụng cụ

Phản ánh trị giá hiện có và tình hình biến động các loại công cụ, dụng cụ.

Tài khoản 1532 – Bao bì luân chuyển

Phản ánh trị giá hiện có và tình hình biến động các loại bao bì luân chuyển sử dụng cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Bao bì luân chuyển là các loại bao bì sử dụng nhiều lần, cho nhiều chu kỳ sản xuất, kinh doanh. Trị giá của bao bì luân chuyển khi xuất dùng được phân bổ dần vào chi phí sản xuất, kinh doanh của nhiều kỳ hạch toán.

Tài khoản 1533 – Đồ dùng cho thuê

Phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động các loại công cụ, dụng cụ doanh nghiệp chuyên dùng để cho thuê. Chỉ hạch toán vào tài khoản này những công cụ, dụng cụ doanh nghiệp mua vào với mục đích cho thuê, trường hợp không phân biệt được thì hạch toán vào tài khoản 1531. Trường hợp cho thuê công cụ, dụng cụ dùng trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp thì ngoài việc hạch toán trên tài khoản cấp 1 còn phải hạch toán chuyển công cụ, dụng cụ trên tài khoản cấp 2.

Tài khoản 1534 – Thiết bị, phụ tùng thay thế

Phản ánh trị giá hiện có và tình hình biến động các loại thiết bị, phụ tùng thay thế không đủ tiêu chuẩn của TSCĐ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Trị giá của thiết bị, phụ tùng thay thế khi xuất dùng được ngay một lần vào chi phí sản xuất kinh doanh hoặc phân bổ dần vào chi phí sản xuất, kinh doanh nếu được sử dụng như công cụ, dụng cụ.

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu Tài khoản 153

Phương pháp kế toán cho tài khoản 153 – Công cụ, dụng cụ có thể được áp dụng theo hai trường hợp: kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ. Dưới đây là chi tiết về các giao dịch kinh tế chủ yếu và cách kế toán cho mỗi trường hợp:

Kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên

Kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
Kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên

Mua công cụ, dụng cụ nhập kho

 • Khi thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, giá trị công cụ, dụng cụ được phản ánh theo giá mua chưa có thuế GTGT. Kế toán như sau: Nợ TK 153 – Công cụ, dụng cụ (giá chưa có thuế GTGT) Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (số thuế GTGT đầu vào) Có các TK 111, 112, 141, 331,… (tổng giá thanh toán).
 • Khi thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, giá trị công cụ, dụng cụ mua vào bao gồm cả thuế GTGT.

Chiết khấu thương mại hoặc giảm giá hàng bán sau khi mua công cụ, dụng cụ

Kế toán căn cứ vào số công cụ, dụng cụ còn tồn kho hoặc đã xuất dùng để phân bổ số chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán: Nợ các TK 111, 112, 331,… Có TK 153 – Công cụ, dụng cụ (nếu công cụ, dụng cụ còn tồn kho) Có TK 154 – Chi phí SXKD dở dang (nếu công cụ, dụng cụ đã xuất dùng cho sản xuất kinh doanh) Có các TK 641, 642 (nếu công cụ, dụng cụ đã xuất dùng cho hoạt động bán hàng, quản lý doanh nghiệp) Có TK 242 – Chi phí trả trước (nếu được phân bổ dần) Có TK 632 – Giá vốn hàng bán (nếu sản phẩm do công cụ, dụng cụ đó cấu thành đã được xác định là tiêu thụ trong kỳ) Có TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có).

Trả lại công cụ, dụng cụ cho người bán

Kế toán như sau: Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán Có TK 153 – Công cụ, dụng cụ (giá trị công cụ, dụng cụ trả lại) Có TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có) (thuế GTGT đầu vào của công cụ, dụng cụ trả lại cho người bán).

Phản ánh chiết khấu thanh toán được hưởng (nếu có)

Kế toán như sau: Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính.

Xuất công cụ, dụng cụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh

Nếu giá trị công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển, đồ dùng cho thuê liên quan đến một kỳ kế toán được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh một lần, kế toán như sau: Nợ các TK 623, 627, 641, 642 Có TK 153 – Công cụ, dụng cụ (1531, 1532).

Nếu giá trị công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển, đồ dùng cho thuê liên quan đến nhiều kỳ kế toán được phân bổ dần vào chi phí sản xuất, kinh doanh, kế toán như sau:

 • Khi xuất công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển, đồ dùng cho thuê, ghi: Nợ TK 242 – Chi phí trả trước Có TK 153 – Công cụ, dụng cụ.
 • Khi phân bổ vào chi phí sản xuất, kinh doanh cho từng kỳ kế toán, ghi: Nợ các TK 623, 627, 641, 642,… Có TK 242 – Chi phí trả trước.
 • Ghi nhận doanh thu về cho thuê công cụ, dụng cụ: Nợ các TK 111, 112, 131,… Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5113) Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311).
 • Nhận lại công cụ, dụng cụ cho thuê: Nợ TK 153 – Công cụ, dụng cụ (1533) Có TK 242 – Chi phí trả trước (giá trị còn lại chưa tính vào chi phí).

Đối với công cụ, dụng cụ nhập khẩu

 • Khi nhập khẩu công cụ, dụng cụ, ghi: Nợ TK 153 – Công cụ, dụng cụ Có TK 331 – Phải trả cho người bán Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33312) (nếu thuế GTGT đầu vào của hàng nhập khẩu không được khấu trừ) Có TK 3332- Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) Có TK 3333 – Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu) Có TK 33381 – Thuế bảo vệ môi trường.
 • Nếu thuế GTGT đầu vào của hàng nhập khẩu được khấu trừ, ghi: Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33312).
 • Trường hợp mua công cụ, dụng cụ có trả trước cho người bán một phần bằng ngoại tệ, phần giá trị công cụ, dụng cụ tương ứng với số tiền trả trước được ghi nhận theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm ứng trước. Phần giá trị công cụ, dụng cụ bằng ngoại tệ chưa trả được ghi nhận theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm mua công cụ, dụng cụ.

Khi kiểm kê phát hiện công cụ, dụng cụ thừa, thiếu, mất, hư hỏng

Kế toán xử lý tương tự như đối với nguyên vật liệu (xem TK 152).

Đối với công cụ, dụng cụ không cần dùng

 • Khi thanh lý, nhượng bán công cụ, dụng cụ kế toán phản ánh giá vốn ghi: Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán Có TK 153 – Công cụ, dụng cụ.
 • Kế toán phản ánh doanh thu bán công cụ, dụng cụ ghi: Nợ các TK 111, 112, 131 Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5118) Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.

Kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ

Kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ
Kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ

Đầu kỳ kế toán, kết chuyển trị giá thực tế của công cụ, dụng cụ tồn kho đầu kỳ

Kế toán như sau: Nợ TK 611 – Mua hàng Có TK 153 – Công cụ, dụng cụ.

Cuối kỳ kế toán, căn cứ vào kết quả kiểm kê xác định trị giá công cụ, dụng cụ tồn kho cuối kỳ

Kế toán như sau: Nợ TK 153 – Công cụ, dụng cụ Có TK 611 – Mua hàng.

Lưu ý: Trong quá trình kinh doanh, doanh nghiệp cần thực hiện đúng các giao dịch kinh tế và tuân thủ quy định kế toán để đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong kế toán tài khoản 153 – Công cụ, dụng cụ.

 

Chia sẻ