Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 112: Tiền gửi Ngân hàng

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 112_ Tiền gửi Ngân hàng

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 112: Tiền gửi Ngân hàng

Với mục tiêu hỗ trợ bạn trong việc thực hiện công việc kế toán theo quy định chi tiết của Thông tư 200/2014/TT-BTC về hạch toán tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàngBlog Phanmemketoan mong muốn chia sẻ với bạn những thông tin chi tiết về tài khoản này và cung cấp hướng dẫn đầy đủ về từng bước thực hiện hạch toán liên quan. Chúng tôi tin rằng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về quy trình kế toán và áp dụng một cách hiệu quả trong công việc hàng ngày. Hãy tiếp tục đọc để khám phá những kiến thức hữu ích này và nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm. Hãy cùng SIS khám phá tài khoản này ngay nhé.

Ý nghĩa tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng

Ý nghĩa tài khoản 112- Tiền gửi ngân hàng
Ý nghĩa tài khoản 112- Tiền gửi ngân hàng

Tài khoản 112- Tiền gửi ngân hàng có ý nghĩa là tài khoản trong hệ thống kế toán của một doanh nghiệp để ghi nhận số tiền mà doanh nghiệp đã gửi vào ngân hàng. Đây là một tài khoản tài sản và được sử dụng để theo dõi số dư tiền gửi của doanh nghiệp tại ngân hàng.

Các hoạt động liên quan đến tài khoản này bao gồm việc gửi tiền vào tài khoản từ thu tiền bán hàng, thu nợ khách hàng, hoặc từ các nguồn tài chính khác. Doanh nghiệp có thể rút tiền từ tài khoản này khi cần thiết để thanh toán cho các khoản phải trả hoặc sử dụng cho mục đích kinh doanh khác.

Tài khoản 112 giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan về số tiền mà họ đã gửi vào ngân hàng và theo dõi các giao dịch liên quan đến tiền gửi này. Nó cũng giúp kiểm soát và bảo vệ tài sản của doanh nghiệp, đồng thời cung cấp thông tin quan trọng cho việc lập báo cáo tài chính và quản lý tài chính của doanh nghiệp.

Nguyên tắc kế toán Tài khoản 112: Tiền gửi ngân hàng

Nguyên tắc hạch toán tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng tuân theo các nguyên tắc chung của hệ thống kế toán kép. Dưới đây là các nguyên tắc cơ bản để hạch toán tài khoản này:

Ghi nhận tiền gửi ban đầu

Ghi nhận tiền gửi ban đầu
Ghi nhận tiền gửi ban đầu

Ghi nhận tiền gửi ban đầu là một bước quan trọng trong quá trình hạch toán. Khi doanh nghiệp gửi tiền vào ngân hàng, việc này được thực hiện thông qua một số tài khoản khác như tiền mặt hoặc các tài khoản thu khác.

Cụ thể, quá trình ghi nhận tiền gửi ban đầu có thể được mô tả như sau:

 • Gửi tiền từ tài khoản tiền mặt: Nếu doanh nghiệp sử dụng tiền mặt để gửi vào tài khoản ngân hàng, ta phải hạch toán theo nguyên tắc kép. Tài khoản 111 (Tiền mặt) sẽ được ghi giảm (Credit) để phản ánh việc tiền mặt đã rời khỏi doanh nghiệp. Đồng thời, tài khoản 112 (Tiền gửi ngân hàng) sẽ được ghi tăng (Debit) để phản ánh số tiền đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng.
 • Gửi tiền từ các tài khoản thu khác: Nếu doanh nghiệp sử dụng các tài khoản thu khác như tài khoản 131 (Công nợ khách hàng) để gửi tiền vào tài khoản ngân hàng, ta vẫn áp dụng nguyên tắc kép. Tài khoản 131 sẽ được ghi giảm (Credit) để phản ánh việc công nợ khách hàng đã được thanh toán bằng cách chuyển vào tài khoản ngân hàng. Đồng thời, tài khoản 112 sẽ được ghi tăng (Debit) để phản ánh số tiền đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng.

Việc ghi nhận tiền gửi ban đầu đảm bảo rằng doanh nghiệp có hồi kết và theo dõi chính xác số dư tiền gửi của mình tại ngân hàng. Nó cũng cung cấp thông tin quan trọng cho việc lập báo cáo tài chính và quản lý tài chính của doanh nghiệp.

Ghi nhận lãi suất hoặc phí dịch vụ

Ghi nhận lãi suất hoặc phí dịch vụ trong tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng là quy trình hạch toán để phản ánh việc doanh nghiệp nhận được lãi suất từ số tiền gửi hoặc phải trả các khoản phí dịch vụ cho ngân hàng. Quá trình này cũng tuân theo nguyên tắc kế toán kép, và có thể được mô tả như sau:

 • Ghi nhận lãi suất: Khi ngân hàng trả lãi suất cho số tiền gửi của doanh nghiệp, ta ghi nhận lãi suất bằng cách tăng giá trị của tài khoản 112 (Tiền gửi ngân hàng) thông qua ghi nợ (Debit). Đồng thời, tài khoản thu lãi suất như tài khoản 819 (Thu nhập lãi suất) sẽ được ghi tăng (Credit) để phản ánh việc doanh nghiệp đã nhận được lãi suất.
 • Ghi nhận phí dịch vụ: Nếu doanh nghiệp phải trả phí dịch vụ cho ngân hàng, ta ghi nhận khoản phí này bằng cách giảm giá trị của tài khoản 112 (Tiền gửi ngân hàng) thông qua ghi có (Credit). Đồng thời, tài khoản chi phí dịch vụ như tài khoản 627 (Chi phí dịch vụ ngân hàng) sẽ được ghi tăng (Debit) để phản ánh việc doanh nghiệp đã thanh toán các khoản phí dịch vụ.

Quá trình ghi nhận lãi suất hoặc phí dịch vụ giúp doanh nghiệp theo dõi và kiểm soát các thu nhập và chi phí liên quan đến số tiền gửi của họ tại ngân hàng. Đồng thời, nó cung cấp thông tin quan trọng cho việc lập báo cáo tài chính và quản lý tài chính của doanh nghiệp.

Ghi nhận rút tiền

Ghi nhận rút tiền
Ghi nhận rút tiền

Ghi nhận rút tiền từ tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng là quy trình hạch toán để phản ánh việc doanh nghiệp rút tiền từ tài khoản ngân hàng để sử dụng cho mục đích khác. Quá trình này cũng tuân theo nguyên tắc kế toán kép, và có thể được mô tả như sau:

 • Rút tiền bằng tiền mặt: Nếu doanh nghiệp rút tiền trực tiếp từ ngân hàng bằng tiền mặt, ta áp dụng nguyên tắc kép. Tài khoản 112 (Tiền gửi ngân hàng) sẽ được ghi giảm (Credit), phản ánh việc số tiền đã rời khỏi tài khoản ngân hàng. Đồng thời, tài khoản 111 (Tiền mặt) sẽ được ghi tăng (Debit) để phản ánh việc số tiền đã được chuyển sang tiền mặt.

Tài khoản 111 là gì? Tài khoản 111 (Tiền mặt) thường được sử dụng để chỉ tài khoản trong hệ thống kế toán của một doanh nghiệp, nơi ghi nhận số tiền mặt mà doanh nghiệp đang sở hữu. Đây là tài khoản cố định được sử dụng để theo dõi và ghi nhận số dư tiền mặt hiện có của doanh nghiệp.

 • Rút tiền thông qua các tài khoản chi khác: Trong một số trường hợp, doanh nghiệp có thể rút tiền từ tài khoản ngân hàng thông qua các tài khoản chi khác như tài khoản 141 (Nợ ngắn hạn khác). Khi này, tài khoản 112 sẽ được ghi giảm (Credit), phản ánh việc số tiền đã rời khỏi tài khoản ngân hàng. Đồng thời, tài khoản chi như tài khoản 141 sẽ được ghi tăng (Debit) để phản ánh việc số tiền đã được chuyển vào tài khoản chi.

Tài khoản 141 (Nợ ngắn hạn khác) là gì? Tài khoản 141 (Nợ ngắn hạn khác) là một tài khoản trong hệ thống kế toán được sử dụng để ghi nhận các khoản nợ mà doanh nghiệp phải trả trong vòng 1 năm (khoản nợ ngắn hạn) và không thuộc các danh mục nợ khác.Tài khoản 141 thường được sử dụng để ghi nhận các khoản nợ ngắn hạn không thuộc các danh mục nợ chính khác như nợ nhà cung cấp, nợ vay ngắn hạn, nợ thuế, v.v. Điều này có thể bao gồm các khoản nợ khác như nợ mua sắm hàng hóa hoặc dịch vụ, nợ trả lương, nợ vay ngắn hạn từ các bên thứ ba không liên quan, nợ phí và các khoản nợ khác tương tự.

Quá trình ghi nhận rút tiền từ tài khoản 112 đảm bảo sự minh bạch và chính xác trong việc theo dõi và kiểm soát số dư tiền gửi của doanh nghiệp tại ngân hàng. Nó cũng cung cấp thông tin quan trọng cho việc lập báo cáo tài chính và quản lý tài chính của doanh nghiệp.

Ghi nhận các giao dịch khác

Ghi nhận các giao dịch khác trong tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng đề cập đến các giao dịch khác mà doanh nghiệp có thể thực hiện liên quan đến tiền gửi ngân hàng, ngoài việc gửi và rút tiền, nhận lãi suất hoặc trả phí dịch vụ. Các giao dịch này có thể bao gồm:

 • Ghi nhận chuyển khoản: Khi doanh nghiệp thực hiện chuyển khoản từ tài khoản ngân hàng này sang tài khoản ngân hàng khác, ta hạch toán ghi nợ (Debit) để giảm số tiền gửi ban đầu. Đồng thời, ghi có (Credit) tài khoản tiếp nhận chuyển khoản để tăng giá trị của tài khoản.
 • Ghi nhận thu phí: Nếu doanh nghiệp thu phí từ các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền gửi ngân hàng, ta ghi nợ (Debit) tài khoản 112 để giảm số tiền gửi ban đầu. Đồng thời, ghi có (Credit) tài khoản thu phí để phản ánh việc thu phí đã được thực hiện.
 • Ghi nhận điều chỉnh số dư: Trong trường hợp có sự sai lệch hoặc điều chỉnh số dư tài khoản 112, doanh nghiệp cần ghi nhận điều chỉnh bằng cách thực hiện ghi nợ (Debit) hoặc ghi có (Credit) để điều chỉnh số dư tương ứng.

Các giao dịch khác trong tài khoản 112 được ghi nhận để đảm bảo tính chính xác của số liệu kế toán và phản ánh đầy đủ các hoạt động liên quan đến tiền gửi ngân hàng của doanh nghiệp. Việc hạch toán các giao dịch này cung cấp thông tin quan trọng cho việc lập báo cáo tài chính và quản lý tài chính của doanh nghiệp.

Đối chiếu số dư

Đối chiếu số dư
Đối chiếu số dư

Đối chiếu số dư là gì? Đối chiếu số dư là quá trình so sánh số dư trong tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng của doanh nghiệp với số dư được cung cấp bởi ngân hàng. Mục đích chính của việc đối chiếu số dư là đảm bảo tính chính xác và nhất quán giữa thông tin tài khoản của doanh nghiệp và thông tin từ nguồn bên ngoài, như ngân hàng.

Quá trình đối chiếu số dư có thể được mô tả như sau:

 • So sánh số dư trong báo cáo ngân hàng: Doanh nghiệp nhận được các thông tin liên quan đến số dư tiền gửi từ ngân hàng thông qua báo cáo hoặc sao kê tài khoản. Số dư này được ghi lại trong báo cáo của ngân hàng và doanh nghiệp sẽ sử dụng nó để so sánh với số dư trong tài khoản 112 của mình.
 • Kiểm tra các giao dịch đã được phê duyệt: Doanh nghiệp cần kiểm tra các giao dịch đã được thực hiện trong tài khoản 112 để đảm bảo tính chính xác của số dư. Điều này có thể bao gồm việc rà soát các giao dịch gửi tiền, rút tiền, nhận lãi suất, trả phí dịch vụ và các giao dịch khác.
 • Xử lý sự chênh lệch: Nếu có sự chênh lệch giữa số dư trong tài khoản 112 và thông tin từ ngân hàng, doanh nghiệp cần xác định nguyên nhân của sự chênh lệch và tiến hành điều tra. Có thể có những lỗi hoặc sai sót trong việc ghi nhận hoặc xử lý giao dịch, và cần được sửa chữa để đảm bảo tính chính xác của số liệu tài chính.

Việc đối chiếu số dư giữa tài khoản 112 và thông tin từ ngân hàng là quan trọng để đảm bảo tính toàn vẹn và tin cậy của thông tin tài chính của doanh nghiệp. Nó giúp phát hiện ra các sai sót hay lỗi trong quá trình ghi nhận và xử lý giao dịch, từ đó kiểm soát rủi ro và đảm bảo sự minh bạch và chính xác trong hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 112 - Tiền gửi ngân hàng
Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng

Tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng là một tài khoản trong hệ thống kế toán, được sử dụng để phản ánh số tiền doanh nghiệp gửi vào các tài khoản của mình tại ngân hàng hoặc tổ chức tài chính khác. Dưới đây là kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản này:

Kết cấu

Mã tài khoản: 112

tài khoản 112 được sử dụng để phân biệt với các tài khoản khác trong hệ thống kế toán.

Mã này có thể khác nhau tùy thuộc vào cấu trúc mã tài khoản được định nghĩa bởi từng doanh nghiệp hoặc quy định của quốc gia.

Tên tài khoản: Tiền gửi ngân hàng

Tên tài khoản 112 đã chỉ ra rõ rằng tài khoản này liên quan đến việc gửi tiền vào ngân hàng.

Loại tài khoản: Tài khoản nợ

Tài khoản 112 là một loại tài khoản nợ, tức là số tiền được ghi nhận trong tài khoản này tương ứng với mức độ nợ của người gửi tiền đối với ngân hàng.

Nhóm tài khoản: Tài sản ngắn hạn

Tài khoản 112 thuộc vào nhóm tài khoản tài sản ngắn hạn. Điều này có nghĩa là số tiền gửi trong tài khoản này dự kiến sẽ được rút ra hoặc sử dụng trong vòng một năm kế toán.

Kết cấu của tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng nhằm phục vụ việc phân loại, xác định và phản ánh chính xác các thông tin liên quan đến số tiền doanh nghiệp gửi vào tài khoản ngân hàng. Điều này giúp cho doanh nghiệp có thể theo dõi và kiểm soát tiền gửi của mình, đồng thời cung cấp thông tin quan trọng cho việc lập báo cáo tài chính và quản lý tài chính hiệu quả.

Nội dung phản ánh

Ghi nhận số tiền gửi

 • Tài khoản 112 phản ánh số tiền doanh nghiệp đã gửi vào tài khoản ngân hàng.
 • Số tiền gửi được ghi nhận dưới dạng số dương (debit), tăng giá trị của tài khoản.

Phản ánh số dư tiền gửi ngân hàng

 • Tài khoản 112 hiển thị số dư tiền gửi ngân hàng hiện tại của doanh nghiệp.
 • Số dư này có thể là kết quả của việc cộng dồn các giao dịch gửi tiền và trừ đi các giao dịch rút tiền hoặc phí dịch vụ.

Ghi nhận rút tiền

 • Khi doanh nghiệp rút tiền từ tài khoản ngân hàng để sử dụng cho mục đích khác, số tiền rút sẽ được ghi nhận dưới dạng số âm (credit) trong tài khoản 112.
 • Ghi nhận rút tiền giảm giá trị của tài khoản và làm giảm số dư.

Ghi nhận lãi suất

 • Khi doanh nghiệp nhận được lãi suất từ số tiền gửi ngân hàng, số tiền lãi được phản ánh trong tài khoản 112.
 • Lãi suất thu được sẽ được ghi nhận dưới dạng số dương (debit) trong tài khoản, tăng giá trị của tài khoản.

Ghi nhận phí dịch vụ

 • Nếu doanh nghiệp phải trả phí dịch vụ liên quan đến tài khoản ngân hàng, số tiền phí này sẽ được ghi nhận dưới dạng số âm (credit) trong tài khoản 112.
 • Ghi nhận phí dịch vụ giảm giá trị của tài khoản và làm giảm số dư.

Nội dung phản ánh của tài khoản 112 cho phép doanh nghiệp theo dõi và kiểm soát số tiền gửi của mình tại ngân hàng. Đồng thời, thông tin trong tài khoản này cung cấp căn cứ cho việc lập báo cáo tài chính và quản lý tài chính hiệu quả của doanh nghiệp.

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

Tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng là một tài khoản quan trọng trong hệ thống kế toán của một doanh nghiệp. Dưới đây là phương pháp kế toán cho một số giao dịch kinh tế chủ yếu:

Gửi tiền vào tài khoản ngân hàng:

 • Khi doanh nghiệp gửi tiền vào tài khoản ngân hàng, sẽ có một giao dịch ghi nhận tăng tài khoản 112.
 • Phương pháp kế toán: Ghi nợ tài khoản 112 và ghi tín dụng vào tài khoản tương ứng (ví dụ: tài khoản 111 – Tiền mặt).

Rút tiền từ tài khoản ngân hàng:

 • Khi doanh nghiệp rút tiền từ tài khoản ngân hàng, sẽ có một giao dịch ghi nhận giảm tài khoản 112.
 • Phương pháp kế toán: Ghi nợ tài khoản tương ứng (ví dụ: tài khoản 111 – Tiền mặt) và ghi tín dụng tài khoản 112.

Lãi suất thu được từ tiền gửi ngân hàng:

 • Khi doanh nghiệp nhận được lãi suất từ số tiền gửi ngân hàng, sẽ có một giao dịch ghi nhận tăng tài khoản 112.
 • Phương pháp kế toán: Ghi nợ tài khoản 112 và ghi tín dụng vào tài khoản lãi suất thu (ví dụ: tài khoản 411 – Lãi tiền gửi ngân hàng).

Trả phí dịch vụ ngân hàng:

 • Khi doanh nghiệp trả phí dịch vụ liên quan đến tài khoản ngân hàng, sẽ có một giao dịch ghi nhận giảm tài khoản 112.
 • Phương pháp kế toán: Ghi nợ tài khoản tài chính tương ứng cho các khoản phí (ví dụ: tài khoản 632 – Chi phí phải trả) và ghi tín dụng tài khoản 112.

Các phương pháp kế toán được sử dụng để ghi nhận các giao dịch liên quan đến tài khoản 112 phụ thuộc vào cấu trúc kế toán và quy định của từng doanh nghiệp. Việc thực hiện kế toán theo đúng quy trình và chuẩn mực sẽ đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong việc phản ánh số dư và các giao dịch của tài khoản 112.

Chia sẻ