Hưỡng dẫn cách ghi sổ Tài khoản 151 – Hàng mua đang đi đường

Hưỡng dẫn cách ghi sổ Tài khoản 151 – Hàng mua đang đi đường

Với mục tiêu hỗ trợ bạn trong việc thực hiện công việc kế toán theo quy định chi tiết của Thông tư 200/2014/TT-BTC về hạch toán tài khoản 1451 – Hàng mua đang đi đườngBlog Phanmemketoan.net mong muốn chia sẻ với bạn những thông tin chi tiết về tài khoản này và cung cấp hướng dẫn đầy đủ về từng bước thực hiện hạch toán liên quan. Chúng tôi tin rằng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về quy trình kế toán cho tài khoản 151 và áp dụng một cách hiệu quả trong công việc hàng ngày. Hãy tiếp tục đọc để khám phá những kiến thức hữu ích này và nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm. Hãy cùng S.I.S Việt Nam khám phá tài khoản này ngay nhé.

Nguyên tắc kế toán tài khoản 151

Nguyên tắc kế toán tài khoản 151
Nguyên tắc kế toán tài khoản 151

Tài khoản 151 “Hàng mua đang đi đường” được sử dụng để phản ánh giá trị của hàng hóa và vật tư (bao gồm nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hóa) đã mua từ bên ngoài, nhưng vẫn đang trong quá trình vận chuyển, lưu giữ tại các bến cảng, bến bãi, kho ngoại quan hoặc đã đến doanh nghiệp nhưng chưa nhập vào kho doanh nghiệp. Đây là một tài khoản quan trọng trong quá trình kế toán hàng tồn kho của doanh nghiệp.

Hàng hóa và vật tư thuộc tài khoản 151 bao gồm các trường hợp sau:

  • Hàng hóa, vật tư đã được thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán, nhưng vẫn còn ở trong kho người bán, bến cảng, bến bãi hoặc đang trong quá trình vận chuyển tới doanh nghiệp.
  • Hàng hóa, vật tư đã về đến doanh nghiệp, nhưng vẫn đang chờ kiểm nghiệm, kiểm nhận nhập vào kho.

Mỗi ngày, khi doanh nghiệp nhận được hóa đơn mua hàng, nhưng hàng hóa vẫn chưa về nhập vào kho, kế toán sẽ không ghi sổ mà thực hiện đối chiếu với hợp đồng kinh tế và lưu hóa đơn vào tập hồ sơ riêng, gọi là “Hàng mua đang đi đường”.

Nếu trong tháng hàng hóa về và được nhập vào kho, kế toán sẽ căn cứ vào phiếu nhập kho và hóa đơn mua hàng để ghi sổ trực tiếp vào các tài khoản 152 “Nguyên liệu, vật liệu”, 153 “Công cụ, dụng cụ”, 156 “Hàng hóa”, 158 “Hàng hoá kho bảo thuế”.

Trường hợp cuối cùng, nếu cuối tháng mà hàng hóa vẫn chưa về, kế toán sẽ căn cứ vào hóa đơn mua hàng để ghi vào tài khoản 151 “Hàng mua đang đi đường”. Kế toán phải mở chi tiết để theo dõi từng chủng loại hàng hóa, vật tư, từng lô hàng, từng hợp đồng kinh tế của hàng mua đang đi đường.

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 151

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 151
Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 151

Bên Nợ

  • Số tiền tương ứng với giá trị hàng hóa và vật tư đã mua, nhưng hiện đang trong quá trình vận chuyển (hàng đang đi đường).
  • Số tiền kết chuyển để điều chỉnh giá trị thực tế của hàng vật tư mua đang đi đường cuối kỳ (trong trường hợp doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ cho hàng tồn kho).

Bên Có

  • Số tiền tương ứng với giá trị hàng hóa và vật tư đã mua và đã về nhập kho hoặc đã được chuyển giao trực tiếp cho khách hàng.
  • Số tiền kết chuyển để điều chỉnh giá trị thực tế của hàng hóa và vật tư đã mua đang đi đường đầu kỳ (trong trường hợp doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ cho hàng tồn kho).

Số dư bên Nợ

Tổng giá trị của hàng hóa và vật tư đã mua, nhưng hiện vẫn đang trong quá trình vận chuyển (hàng đang đi đường và chưa về nhập kho doanh nghiệp).

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu tài khoản 151

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu tài khoản 151
Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu tài khoản 151

Phương pháp kế toán cho tài khoản 151 “Hàng mua đang đi đường” được áp dụng để ghi nhận các giao dịch kinh tế chủ yếu liên quan đến việc mua hàng hóa và vật tư từ bên ngoài và hiện đang trong quá trình vận chuyển, lưu giữ tại các bến cảng, bến bãi, kho ngoại quan hoặc đã đến doanh nghiệp nhưng chưa được nhập vào kho.

Dưới đây là một số giao dịch kinh tế chủ yếu liên quan đến tài khoản 151 và cách thực hiện kế toán cho mỗi giao dịch:

Ghi nhận giá trị hàng hóa và vật tư đã mua và đang đi đường

  • Khi mua hàng hóa và vật tư từ bên ngoài, đối với các loại hàng chưa về nhập kho, chúng ta ghi vào tài khoản 151 “Hàng mua đang đi đường” với giá trị chưa bao gồm thuế GTGT.
  • Nếu thuế GTGT đầu vào có thể khấu trừ, chúng ta ghi cả thuế GTGT vào tài khoản 133 “Thuế GTGT được khấu trừ” và công nợ phải trả đối tác vào các tài khoản tương ứng (ví dụ: 331 “Phải trả cho người bán”, 111, 112, 141…).

Khi hàng hóa và vật tư đã mua về nhập kho

Khi hàng hóa và vật tư đã mua đang đi đường và được nhập vào kho, chúng ta chuyển giá trị từ tài khoản 151 sang các tài khoản thích hợp, chẳng hạn như tài khoản 152 “Nguyên liệu, vật liệu”, tài khoản 153 “Công cụ, dụng cụ”, tài khoản 156 “Hàng hóa”.

Giao hàng thẳng cho khách hàng

Trong trường hợp hàng hóa và vật tư đã mua đang đi đường không nhập vào kho mà được giao thẳng cho khách hàng, chúng ta ghi vào tài khoản 151 và đồng thời ghi vào tài khoản giá vốn hàng bán hoặc tài khoản 157 – Hàng gửi đi bán tùy thuộc vào tình huống cụ thể.

Ghi nhận hao hụt, mất mát hàng hóa

Nếu trong quá trình đi đường, hàng hóa và vật tư bị hao hụt, mất mát, chúng ta ghi vào tài khoản 1381 – Tài sản thiếu chờ xử lý để phản ánh giá trị hàng tồn kho bị mất mát.

Qua các giao dịch trên, tài khoản 151 – Hàng mua đang đi đường đóng vai trò quan trọng trong quá trình kế toán hàng tồn kho của doanh nghiệp, giúp theo dõi và phản ánh chính xác tình trạng hàng hóa và vật tư đang trong quá trình vận chuyển và chưa nhập kho.

Thông qua bài viết này, Blog.phanmemketoan.net đã cung cấp hướng dẫn về cách kế toán cho Tài khoản 151 – Hàng mua đang đi đường theo Thông tư 200.

Nếu bạn đọc có bất kỳ câu hỏi nào, hãy liên hệ tới Hotline: 0912.210.210. Đội ngũ chuyên gia của S.I.S Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc từ phía độc giả.

Chia sẻ