Biên tập - Dũng Cá Xinh

Tháng Tư 2023

Phần mềm kế toán: Thế nào là một phần mềm kế toán tốt

Những lý do muốn đổi hoặc bỏ phần mềm kế toán? Kế toán là một trong những bộ phận quan trọng trong một doanh nghiệp, giúp quản lý và theo dõi tình hình tài chính của doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc sử dụng phần mềm kế toán không phù hợp có thể gây ra nhiều rủi...

Phần mềm kế toán là gì? Khái niệm – Công dụng – Phân loại

Việc phát triển phần mềm kế toán đã mang lại một sự thay đổi to lớn cho lĩnh vực tài chính - kế toán. Đây được coi là một bước đột phá quan trọng khi nó giúp cải thiện hiệu quả công việc của kế toán và nhà quản trị, đồng thời cung cấp các...